De toendrarietgans Vogels

De toendrarietgans

Oss 31 januari 2022

De toendra-rietgans is voor Nederland een echte wintergast, niet te verwarren met die andere rietgans: de taiga-rietgans. Beide soorten lijken heel sterk op elkaar en verschillen vooral in de keuze van hun broedgebied. De toendrarietgans is wat kleiner dan de taigarietgans en heeft veel minder oranje op de snavel. Kennis en ervaring met beide soorten is dan ook vereist om ze met enige zekerheid te onderscheiden. Rond Oss komt alleen de toendrarietgans voor.
De toendrarietgans vind je voornamelijk in akkerbouwgebieden, zo ook in polders rond Oss. Toendrarietganzen komen relatief laat (in december) en vertrekken vaak alweer vroeg in februari. In zachte winters beginnen de ganzen al in januari weer naar het noorden te trekken. De komende weken dus nog snel de polder in om ze te spotten!

Kort verblijf, stabiel in aantal
We kunnen de ganzen grofweg indelen in zwart-witte ganzen (o.a. de brandgans) en bruine ganzen. De toendrarietgans behoort tot de laatste groep. Hij is iets kleiner dan de grauwe gans, maar vooral de snavel is duidelijk anders. De grauwe gans heeft een grote oranje snavel. De toendrarietgans heeft een veel kleinere en zwart-oranje snavel. De poten zijn oranje. De toendrarietgans leeft vooral van resten die na het oogsten van de akkergewassen achterblijven, zoals maiskorrels en aardappelen. Ook op weilanden komen ze wel voor.
Vooral in strenge winters in midden en Oost-Europa kunnen er wel 250.000 toendraganzen in Nederland overwinteren, vooral in noordoost Nederland.  Vanaf 1900 was er een sterke toename van de toendrarietgans, maar de laatste jaren blijven de aantallen vrijwel stabiel.

In de polders rond Oss en bij Ravenstein
In Brabant zijn ze vaak in de Peel te vinden. Rond Oss zijn de aantallen niet echt groot, het is dus even zoeken tussen al die andere bruine ganzen, zoals grauwe gans en kolgans. Kleine groepjes van vijf toendrarietganzen komen vrijwel in alle polders voor. Groepen van tien of meer kun je vinden in de polders tussen Oss en Den Bosch en dan vooral ten zuiden van de Hertogswetering. Meer kans maak je in de polders tussen Oss en Ravenstein. Daar zijn vaak wel groepen van 50 of meer toendrarietganzen te zien.

Meer over ‘Vogels in de polders rond Oss’

Ontdek meer over

Deel deze pagina