De polders rond Oss, een unieke overwinterplaats voor de Grote Zilverreiger Vogels

De polders rond Oss, een unieke overwinterplaats voor de Grote Zilverreiger

Oss 29 april 2021

Een van de vele overwinteraars in de polders rond Oss is de grote zilverreiger. Een prachtige witte verschijning die veel meer opvalt dan zijn neef, blauwe reiger. Zich behoedzaam voor bewegend langs de randen van de slootjes en de Hertogswetering op zoek naar een visje of kikker.

Een bijzonder waarneming
Eind december 1985 kwam er bij de vogelwerkgroep van IVN Oss de melding binnen dat er in de polders een lepelaar aanwezig was. Dat was heel bijzonder, want toen waren er niet veel lepelaars in Nederland en normaal trekken lepelaars in het najaar naar Spanje. Dus trokken de vogelliefhebbers de polder in om de vogel te zoeken. Het bleek echter te gaan om een grote zilverreiger: een voor die tijd heel  bijzondere waarneming in onze polders. Toen de vorst inviel en de sloot bij de Vreestraat in Geffen dichtvroor, verdween de grote zilverreiger. Op 21 december 1986 werd de grote zilverreiger weer waargenomen in dezelfde sloot. Ook toen verdween hij weer toen de sloot dichtvroor(we hadden toen een paar strenge winters). Tot ieders stomme verbazing verscheen hij weer op 20 december 1987 en weer in dezelfde sloot. Daarom nemen we aan dat het steeds  dezelfde grote zilverreiger betrof. De jaren daarna gingen de vogelliefhebbers in december steeds op zoek naar de grote zilverreiger en ieder jaar verscheen hij weer. Totdat er twee werden gezien en we natuurlijk niet meer wisten of de eerste vogel nog steeds leefde. SOVON Vogelonderzoek Nederland verzamelt alle vogelgegevens en daaruit bleek dat grote zilverreigers al sinds 1981 jaarlijks door meerdere mensen was gezien. In een rapport van SOVON wordt geconstateerd dat onze polders tot de vier  gebieden in Nederland behoren waar de grote zilverreiger sinds 1981 continue in de winter is waargenomen. Uniek!!!!

Plaatstrouw
Zoals bij de eerste grote zilverreiger al bleek, kunnen zilverreigers erg plaatstrouw zijn. Op 25 mei 2019 werd een nestjong in Litouwen geringd met de letters P218. Op 18 oktober 2019 werd de ring afgelezen bij de Kesselseweg, net ten noorden van de Hertogswetering. Gedurende de hele winter werd de ring afgelezen op hetzelfde perceel of net ernaast. Op 27 oktober 2020 was de grote zilverreiger weer aanwezig op dezelfde plek. Tot 5 februari dit jaar werd de vogel steeds weer op dezelfde plek terug gezien.

Grote groepen in de polder
Tegenwoordig kijken we niet meer op van grote zilverreigers in onze polders. De meesten komen vanuit hun broedgebieden in Zuid- en Oost-Europa, waar de soort toeneemt, naar hier. Ondertussen broedt de grote zilverreiger ook al weer vele jaren in Nederland, vooral in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. In 1987 voor het eerst. In sommige winters kunnen de aantallen wel oplopen tot meer dan 5.000 in Nederland.

Slapen in een boom
Wat veel mensen niet weten is dat de grote zilverreigers ook in de polders slapen. De slaapplaatsen worden ieder jaar geteld en dat is vaak niet eenvoudig, omdat ze soms pas arriveren als het al donker is. De grootste slaapplaats bij ons is in de uiterwaarden bij Haren, waar wel meer dan 20 grote zilverreigers kunnen slapen in een bomenrij langs de Maasdijk. Als je geluk hebt verzamelen ze zich voor het donker wordt in de ruige weilanden in de uiterwaarden en proberen nog snel een paar muizen te vangen.

Meer over vogels in de polders rond Oss

Ontdek meer over

Deel deze pagina