De polders rond Oss bieden kansen voor de tureluur Vogels

De polders rond Oss bieden kansen voor de tureluur

Oss 7 juni 2021

De tureluur is gelukkig nog een veel voorkomende vogel in het Nederlands weidgebied. Je kan hem vaak vinden aan de slootranden. Hij valt vooral op door zijn vuurrode poten en de witte achterrand van de vleugels. Hij is iets kleiner dan de kievit. Met name het geluid is opvallend: tluu of tjululuu en dan meestal drie keer achter elkaar. Nu is zijn broedseizoen volop aan de gang en in kun je ze met jongen zien lopen. Om te groeien hebben de kuikens en ook de volwassen vogels veel wormen, insecten en spinnen nodig. In natte weilanden zijn die volop te vinden, een hoog waterpeil is dan ook een voorwaarde. Na het broedseizoen in juli of augustus vertrekken ze al weer naar de kustprovincies, voordat ze verder naar het zuiden trekken. Onze tureluurs overwinteren in de kustgebieden van Frankrijk, Spanje Portugal en West-Afrika.

Het is onbekend of er in de tijd van de Beerse Overlaat al tureluurs broedden in de polders ronds Oss.  Er zijn een hele lange tijd geen broedgevallen gemeld. Totdat er bij de weidevogelbescherming weer enkele nesten gevonden werden. En dat is een hele prestatie. Tureluurs kunnen hun nest heel goed verbergen, daarvoor buigen ze zelfs de grassprieten over hun nest om ze nog minder te laten opvallen. Het ging echter snel beter toen in de polder de plas- drasgebieden werden aangelegd. Het aantal broedende tureluurs in de polders rond Oss groeide: 
in 2015: 24, in 2016: 33, in 2017: 59, in 2018: 66, naar in 2019: 69. Hiermee broedt 70 tot 80% van de in Brabantse weidevogelgebieden  broedende tureluurs in de polders rond Oss. En door een goede bescherming kwamen de meeste eieren ook uit, er was vrijwel geen predatie (roofdieren).  Dit is een mooie bijdrage aan het behoud en de bescherming van de tureluurs. Want in de rest van Nederland gaat de soort achteruit. De afname is nog steeds circa 5% per jaar, waardoor het aantal broedparen vanaf 1950 al met de helft verminderd is. De soort staat daarom op de Rode Lijst. Er zijn nu minder dan 20.000 broedparen over. Zoals de bovenstaande cijfers aangeven is er hier gelukkig een toename! De polders rond Oss kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de tureluur in Nederland te beschermen.

Een van de vele verhalen over ‘Vogels in de polders rond Oss’.
Foto in de kop: Theo van Orsouw
 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina