groen bedrijventerrein

Adaptatie Atelier goed op weg

Werklandschappen van de Toekomst 11 oktober 2022

Het Adaptatie Atelier is een nieuwe coalitie voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, gericht op inwoners en bedrijven.

Goed op weg met drie werkgroepen, eerste focus op bedrijventerreinen 

Het initiatief is nu vier maanden onderweg. Samen met de deelnemers is besloten de aandacht te richten op drie doelgroepen, die in specifieke werkgroepen werken:

  • Bedrijventerreinen
  • Woningcorporaties
  • Woningeigenaren

Er wordt gestart met de werkgroep bedrijventerreinen, daarna volgen de andere twee werkgroepen.

De deelnemers van het Adaptatie Atelier zijn gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Binnen het Adaptatie Atelier delen overheden (en hun stakeholders) met elkaar ervaringen en ontwikkelen samen de passende instrumenten. Samen met procesbegeleiders bepalen zij de doelen, strategie en invulling van het initiatief.

Ambities

De ambities van de deelnemers zijn:

  • Handvatten ontwikkelen om college en collega’s mee te krijgen/te betrekken.
  • Versnelling organiseren, slagkracht vergroten en gedragsverandering bewerkstelligen.
  • Doelgroepen meekrijgen.

Impact maken

De deelnemers werken met veel enthousiasme aan instrumenten om private partijen te stimuleren klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Daarvoor wordt gedacht aan een instrumentenmix, bestaande uit financiële prikkels, communicatie en juridische verplichtingen. De uitdaging is vooral om impact te maken. Dat willen de deelnemers bereiken door:

  • Bestaande best practices bij elkaar te brengen en te filteren.
  • Begrijpen waarom iets op een bepaalde locatie wel of niet werkt.
  • De vertaling te maken naar een andere locatie.
  • Nieuwe initiatieven te bedenken en te testen.

Gastsprekers en netwerk

Binnen het Adaptatie Atelier wordt ook hulp van buitenaf ingeschakeld. Bij de laatste bijeenkomst sloot een teamlid van Samen Klimaatbestendig aan om te vertellen wat er landelijk speelt bij het vergroenen van bedrijventerreinen.

Meld je aan

Het Adaptatie Atelier is in juni gestart met gemeente Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest en zoekt nog versterking. Heb je belangstelling? Meld je dan hier aan. Liever eerst nog meer informatie? Stuur dan een mail naar info@nextgreen.nl.

Deel deze pagina