Over World Cleanup Day

World Cleanup Day is in 2008 in Estland ontstaan. Daar verenigden 50.000 mensen zich om het hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Dit simpele idee is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met miljoenen vrijwilligers. Zwerfafval opruimen is een activiteit geworden die mensen en groepen verbindt. World Cleanup Day wordt georganiseerd door Let’s Do It World (LDIW), een wereldwijd netwerk van meer dan 190 landen. 

World Cleanup Day Nederland 

In Nederland wordt World Cleanup Day georganiseerd door IVN Natuureducatie en gesteund door heel veel bedrijven en organisaties. IVN Natuureducatie is sinds 2023 licentiehouder en faciliteert de website, tools voor de campagne om individuen, scholen, verenigingen en organisaties te activeren en enthousiasmeren om opruimacties te organiseren. 

IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Ook is IVN partner in het project Schone Rivieren, waarin samen met duizenden vrijwilligers de zwerfafval vervuiling langs rivieren in kaart wordt gebracht, wordt opgeruimd en het probleem bij de bron wordt aangepakt. Het initiatief World Cleanup Day sluit hier perfect op aan, omdat het mensen wereldwijd samenbrengt om de planeet schoon te maken. Door deel te nemen aan opruimacties leren mensen over de impact van zwerfafval op het milieu en worden ze aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van de natuur.