Over Het Groene Wiel

Het Groene Wiel is het centrum voor natuur- en milieueducatie in de gemeenten Ede en Wageningen.
Wij ontwerpen en organiseren concrete en betekenisvolle activiteiten die mensen verbindt met hun directe leefomgeving.
Wij ondersteunen basisscholen bij het geven van goed natuuronderwijs.
Met onze leskisten, materiaalzendingen, natuurexcursies kunt u op een goede en prettige manier natuuronderwijs geven.
Wij ondersteunen overheid en organisaties bij het concretiseren van wetenschap en beleid rondom natuur, duurzaamheid en gezondheid.
Wij ontwikkelen en organiseren projecten waarbij we mensen van diverse doelgroepen activeren tot duurzaam en gezond gedrag.
Onze rode draad hierbij is het aanbieden van activiteiten die het hart aanspreken.
We laten mensen zo veel mogelijk zelf ervaren. Ervaringsgerichte activiteiten leiden vaker tot duurzaam handelen dan informatieve activiteiten.