Natuureducatie op maat

IVN Het Groene Wiel verzorgt educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid. In Ede en Wageningen krijgen jaarlijks 24.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van Het Groene Wiel. Daarnaast voert Het Groene Wiel projecten uit met andere doelgroepen, bijvoorbeeld een project met buurtbewoners gericht op een groene, gezonde en energiezuinige buurt. Het Groene Wiel:

  • Vertaalt abstracte beleidsdoelen naar concrete educatieve activiteiten;
  • Ontwikkelt innovatieve educatie die raakt;
  • Sluit aan op de wensen van de leerkracht én de leefwereld van de leerlingen;
  • Zet ontdekkend leren centraal;
  • Heeft meer dan 30 jaar kennis en ervaring in natuur- en milieueducatie;
  • Heeft een groot netwerk van 60 basis- en middelbare scholen in Ede en Wageningen.

Klasse Moestuin

Veel kinderen weten niet hoe groenten groeien of hoe ze smaken. In opdracht van gemeente Ede voert Het Groene Wiel daarom het project ‘Klasse Moestuin’ uit. Met dit project zaaien, verzorgen en oogsten leerlingen hun eigen groenten op het schoolplein. De leerlingen leren bijvoorbeeld dat wortels onder de grond groeien en hoe verse radijsjes smaken. Zo krijgen de leerlingen handvatten om nu en in de toekomst gezonde en bewuste voedselkeuzes te maken.

Afvalbewuste school

PMD, GFT en papier zijn geen afval, maar grondstoffen! Leerlingen ontdekken dit zelf met het project ‘afvalbewuste school’, een samenwerking van Het Groene Wiel, gemeenten Ede en Wageningen en het afvalbedrijf. Leerlingen leren over recycling en afvalpreventie. Ook dragen ze hun steentje bij aan afvalscheiding. Bijvoorbeeld op SMDB De Ruitenbeek. Daar maakte groep 7/8 een afvalplan en halen de kleuters elke dag het afval op. Met resultaat: de school heeft nog maar één afvalbak voor restafval.

Lokale organisatie met landelijk bereik Het Groene Wiel is onderdeel

Het Groene Wiel is onderdeel van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN is een landelijke organisatie van 120 beroepskrachten en 24.000 leden en vrijwilligers die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder weg. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet IVN met grote projecten, campagnes en natuur- en duurzaamheidsactiviteiten.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Natuur- en duurzaamheidseducatie heeft duurzaam effect. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat mensen die vroeger natuur- en milieueducatie op school hebben gehad, zich positiever gedragen ten aanzien van natuur en milieu dan mensen die weinig of geen natuur- en milieueducatie hebben gehad.

Wil jij meer natuur- en duurzaamheidseducatie op jouw school, organisatie of gemeente? IVN Het Groene Wiel denkt graag met je mee. Zoek je een partner op het gebied van natuur, duurzaamheid of gezondheid? Neem dan contact op.