Speelse & natuurrijke schoolpleinen

Steeds meer kinderen, leerkrachten en ouders hebben behoefte aan een uitnodigende en uitdagende speel- en leeromgeving bij school. IVN Natuureducatie en Jantje Beton ondersteunen deze behoefte in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen streven we ernaar om met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school.

gezonde-schoolpleinen

Ambassadeursgemeenten

Rotterdam, Roermond, Tilburg, Zaanstad en Heusden zijn verkozen tot ambassadeursgemeenten ‘Speelse en natuurrijke schoolpleinen’. Bekijk de toelichting met hun speerpunten en op welk vlak zij -en de scholen binnen de gemeenten- hun expertise kunnen delen.

Het is onze droom dat in 2030 elk schoolplein in Nederland een plek is waar:

  • de natuur is teruggebracht in de dagelijkse speel- en leeromgeving van kinderen;
  • de inrichting uitdaagt om meer en gevarieerder te bewegen en te spelen;
  • leerlingen 25% van de lessen buiten krijgen;
  • ook buiten schooltijd kinderen en buurtbewoners gebruik van maken

Ambassadeursrol

In de periode van 2014-2017 hebben we 77 scholen (po, vo en mbo) geholpen om een nieuw schoolplein aan te leggen. Op dit moment werken we aan een plan van aanpak voor gemeenten, waarbij we de ervaringen van vijf ambassadeursgemeenten als uitgangspunt gebruiken. Dat betekent dat zij hun aanpak op zo’n manier – met andere gemeenten- gaan delen zodat zoveel mogelijk gemeenten in Nederland geïnspireerd raken om ook met de schoolpleinen aan de slag te gaan. 

Een revolutie op het schoolplein

Bekijk hier de visual van onze droom om in één schoolgeneratie (2030) een speels en natuurrijk schoolplein bij iedere school te hebben door het Nationaal actieplan te downloaden.

Rol van IVN

Onderzoek

Bekijk alle onderzoeksverslagen en resultaten over het (gezondheids)effect van gezonde schoolpleinen en natuur

Speelse & natuurrijke schoolpleinen in jouw gemeente

Partners

Speelse en natuurrijke schoolpleinen is een project van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Samen streven we ernaar om met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school

Ontdek met Rienk en Ilse het gezonde schoolplein op de Vrije School Mareland