Over Het Groene Wiel

IVN Het Groene Wiel verzorgt al 40 jaar educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid. In Ede en Wageningen krijgen jaarlijks 24.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van Het Groene Wiel. Via actieve lessen en programma’s ontdekken leerlingen hoe ze duurzame en gezonde keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Daarnaast voert Het Groene Wiel projecten uit met andere doelgroepen, bijvoorbeeld een project met buurtbewoners gericht op een groene, gezonde en energiezuinige buurt.

IVN Het Groene Wiel:

  • vertaalt abstracte beleidsdoelen naar concrete educatieve activiteiten,
  • ontwikkelt innovatieve educatie die raakt,
  • sluit aan op de wensen van de leerkracht én de leefwereld van de leerlingen,
  • zet ontdekkend leren centraal,
  • heeft meer dan 30 jaar kennis en ervaring in natuur- en milieueducatie,
  • heeft een groot netwerk van 60 basis- en middelbare scholen in Ede en Wageningen.

Meedoen of meer weten? Neem contact met ons op.