Partners

Groene GGZ is een initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie. Samen met een kerngroep GGZ instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam bouwen we aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg.

Nature For Health

Nature For Health (NFH) heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. NFH helpt het “natuurlijk medicijn” meer in te zetten voor onze gezondheid. In de gezondheidszorg, in wijken, in ons dagelijks leven en in natuurgebieden en parken. We helpen ook om daarvoor iets terug te doen voor de natuur. www.nfhfoundation.com

IVN logo

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. Onze 170 professionals, 27.000 leden en 161 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Met hun kennis en enthousiasme brengen zij de natuur weer dichtbij. Van het vergroenen van schoolpleinen tot het opleiden van natuurgidsen, zelf leren en doen staan altijd centraal. Zo laten wij jong en oud ervaren hoe leuk, leerzaam en belangrijk natuur is. Want hoe meer je van de natuur houdt, des te beter je ervoor wilt zorgen!

Groene voorlopers

Uit een grote groep aanmeldingen zijn Groene GGZ voorlopers geselecteerd waarmee een partnership wordt opgezet. Hieronder staan de instellingen die het partnership reeds hebben ondertekend.De geselecteerde locaties gaan zich de komende jaren (door)ontwikkelen tot voorloper in de Groene GGZ. Deze instellingen hebben samen meer dan 30.000 medewerkers, behandelen meer dan 300.000 cliënten en hebben gezamenlijk meer dan een Nationaal Park aan terreinen.

In de provincie Noord-Brabant zijn de provincie zelf en het Van Gogh Nationaal Park partners/ondersteuners van de Groene GGZ. De provincie en het Van Gogh NP steunen het project Het Helend Landschap van de Groene GGZ in Noord-Brabant.