Ambassadeursgemeenten

Lees hier hoe deze vijf gemeenten het hebben aangepakt. Met wie ze hebben samengewerkt, wat voor hun de beste aanpak was. Ook vertellen ze over de resultaten die ze tot nu toe zien. Of leerlingen meer verbonden zijn met de natuur en of ze anders zijn gaan spelen en ook niet onbelangrijk: of de leerlingen blij zijn met hun gezonde schoolplein.

Rotterdam

“Op steeds meer plekken in Rotterdam worden voorheen stenige schoolpleinen nu groenblauwe schoolpleinen. Daarmee maken we veel betere en leukere buitenspeelplekken voor de school- en buurtkinderen. Bovendien zorgen we dat de omgeving van de groenblauwe pleinen beter bestand is tegen zowel droge perioden als ook heftige regenbuien.”

–wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte & Mobiliteit)

Uitgelichte thema’s Rotterdam
– Schoolplein als onderdeel van nieuwbouw onderwijshuisvesting
– Openbaar maken voor de buurt

Tilburg

“In Tilburg zijn we trots voorloper in het vergroenen van schoolpleinen. Fantastisch om te zien hoeveel Tilburgse schoolpleinen het afgelopen jaar hun tegels hebben vervangen voor groen. Een groen schoolplein is niet alleen belangrijk om hittestress tegen te gaan en water goed te laten wegstromen,maar het biedt ook ruimte voor meer biodiversiteit en draagt bij aan onze gezondheid. Het is dus niet alleen heel mooi, maar ook nog eens gezond en leerzaam!” – wethouder Rik Grashoff (Klimaat,Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit)

Uitgelichte thema’s Tilburg
– Inspirerende visie: álle schoolpleinen (PO) groen in 2025
– Impact: 100% van de schoolpleinen speelser en natuurrijker maken kán

Roermond

“Onze jongste inwoners moeten we alle kansen bieden. Om samen te spelen, groeien en een goede start te maken voor de rest vanhun leven. Kunnen spelen in een gezonde en natuurlijke omgeving is daarbij ontzettend belangrijk. Hiermee geven we kinderen een stevige basis om straks gezonde en klimaatbewuste inwoners van onze gemeente te zijn.” – wethouder Felix van Ballegooij (Onderwijs, sport & wijken)

Uitgelichte thema’s Roermond
– Schoolplein aanpakken vanuit visie voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

Zaanstad

Gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat kinderen buiten bewegen en op jonge leeftijd in aanraking komen met de natuur. Wethouder Groothuismink (onderwijs en jeugd): “Het mooiste is als we samen met bestuur, leerkrachten en ouders een integraal plan kunnen maken, met ruimte voor bomen maar bijvoorbeeld ook een natuurspeelplaats of moestuin. Dan wordt het echt een buitenlokaal. Een plek voor natuureducatie en buitenlessen. En het is een stukje natuur in de wijk waar idealiter na schooltijd ook buurtkinderen kunnen spelen. We zien veel enthousiasme en ondernemerschap bij scholen die ermee aan de slag zijn gegaan en hopen dat dit andere scholen inspireert.”

Uitgelichte thema’s Zaanstad
– Samenwerking met scholen en de koepels
– Aan de slag met kleine ingrepen, bijdrage in natura

Heusden

‘Onderwijs is een plek waar ontmoeting centraal staat. De verbinding met de omgeving is hierin onmisbaar. De buitenruimte en aansluitende omgeving van schoolgebouwen hebben vaak een spilfunctie in de wijk en zijn bij uitstek geschikt om multifunctioneel te ontwikkelen. In gemeente Heusden laten we dat we wat kleiner zijn in ons voordeel werken. Zo stellen we de inwoners en gebruikers centraal, gaan we de dialoog aan, werken we samen, spreken we elkaar aan en nemen samen verantwoordelijkheid.

Uitgelicht
Pragmatische aanpak en kijken wat er in de nabijheid van de school mogelijk is, zodat zowel de school als de buurt gebruik kunnen maken van de huidige en toekomstige voorzieningen.