Partners

Speelse en natuurrijke schoolpleinen is een project van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Samen streven we ernaar om met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school.

Jantje Beton en IVN Natuureducatie werken al geruime tijd samen aan speelse en natuurrijke schoolpleinen vanuit de noemer ‘Gezonde Schoolpleinen’. Dit wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Foto: ‘Naar school’ door de makers van Ouders van Nu