Onderzoeksresultaten Gezonde Buurten

Er zijn op dit moment twee onderzoeken beschikbaar:

Voor gemeenten

Onderzoek van de VU Amsterdam

In opdracht van Ministerie VWS. Looptijd onderzoek 2018 – 2021

 

Apeldoorn – Staatsliedenbuurt

Onderzoek: relatie tussen gezondheid, buitenspelen en natuur

Een samenvatting van diverse wetenschappelijke studies (2011-2018)