Onderzoek VU Amsterdam naar aanpak Gezonde Buurten

In een Gezonde Buurt komt alles samen. Een groene plek waar je beweegt en speelt, elkaar ontmoet en tot rust komt. Zo is het bedoeld, maar werkt het ook? De Vrije Universiteit heeft drie jaar onderzoek gedaan naar de effecten en de effectiviteit van het werkproces. Dit zijn de uitkomsten van de procesevaluatie.

Infographic VU