Een initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie

Over De Groene GGZ

Natuur is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Extra belangrijk dus om groen in te zetten in de zorg, daar waar mensen het hard nodig hebben. Zoals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Met het programma ‘Groene GGZ’ willen Nature For Health en IVN bereiken dat natuur weer benut wordt als een bron voor mentale, positieve gezondheid. Voor zowel cliënten, familieleden als de zorgprofessionals. Tevens zetten we ons in voor de natuur, door te investeren in een toename van de biodiversiteit op het terrein of in de buurt van de zorginstelling. De buurt nodigen we uit om mee te doen. Via de natuur kunnen mensen elkaar ontmoeten en doet het er niet toe of je cliënt, buurtbewoner of medewerker bent als je buiten samen aan de slag gaat.