Zaanstad – Saendelft

Al geruime tijd voordat er in de Zaanse wijk Saendelft gestart werd met het project Gezonde Buurten, had wijkmanager Leni de Vries een groep van 100 bewoners bij elkaar die graag wilden meedenken en –doen om hun buurt levendiger te maken. Een vliegende start dus voor deze buurt. De wens van Leni: meer betrokkenheid creëren van bewoners bij hun woonomgeving.

Werken aan levendigheid in een Vinex wijk

Saendelft is een uniforme Vinex-wijk in Zaanstad, gebouwd in 2010 Er wonen veel gezinnen die Amsterdam hebben verruild voor een mooie woning in het groen. In de beginperiode bleek het voor veel bewoners lastig hun nieuwe woonomgeving te omarmen: de bewoners voelden weinig binding met de buurt en er was weinig te beleven.

Gezonde Buurten Zaanstad

Oprichting SamenDelft, buurtsafari’s en barbecues

De oprichting van SamenDelft, een wijkoverleg waarin actieve bewoners zich verenigd hebben, liep gelijk op met het project Gezonde Buurten. Om ervoor te zorgen dat het initiatief echt bij de bewoners lag, is er voor gekozen alle activiteiten voor Gezonde Buurten vanuit SamenDelft te organiseren.

Het was  een aangename verrassing dat zoveel mensen in Saendelft  wilden meedenken en zich gecommitteerd hebben om de resultaten verder te dragen’, aldus Rutger de Graaf, projectleider vanuit IVN Natuureducatie. ‘Voor mij is dat het succes: professionals zijn een waardevolle start, maar het werkt pas echt als je bij de mensen begint die er wonen. Professionals komen en gaan, bewoners blijven vele malen langer.’

Via buurtbarbecues en wijksafari’s zijn er twee vliegen in één klap geslagen: buurtbewoners ontmoetten elkaar én hebben met elkaar gekozen welke ideeën ze daadwerkelijk wilden uitvoeren.

Lekker spelen

Rutger: ‘Er  was veel energie rond spelen & groen. Kinderen, honden, volwassenen, voor iedereen is een wijk leuker als er iets te beleven is. En dat is te zien in het eindresultaat’..

Zo kwam er een natuurspeelterrein voor kinderen, dat zo is ingericht dat de neergelegde keien direct ook automobilisten tegenhouden die de voormalige grasstrook graag gebruikten om af te snijden.

En een heus hondenspeelbos, compleet met speelobjecten om te ravotten. Zo wordt de hond uitlaten ineens een veel leuker uitje voor hond én baas! En zelfs aan de allerkleinste bewoners is gedacht: voor de bijen, vlinders en andere insecten is een 3 km lange beplanting aangelegd langs de fiets- en wandelpaden die Saendelft rijk is.

Honderd bomen geplant op één dag

Tijdens de Nationale Boomplantdag in 2018 legden leerlingen van basisscholen de Oceaan en De Meander in één dag een ‘Tiny Forest’ aan. Een minibos en buitenleslokaal. Met hulp van een professionele bosbouwer en enthousiaste buurtbewoners. Natuurlijk moet een bos ook beheerd worden: IVN Natuureducatie heeft samen met de docenten, leerlingen opgeleid tot ‘kleine boswachters’. Een functie die de kinderen heel serieus nemen!

Tiny_Forrest_planten

Met vereende kracht vooruit

In twee jaar tijd is er door bewoners, gemeente en partners een flinke impuls gegeven aan sociale cohesie en een fijner leefklimaat in Saendelft. En dat het hier niet stopt, lijkt wel zeker: betrokken buurtbewoners hebben zich verenigd in het wijkoverleg SamenDelft. Tijdens de afsluitende feestelijke buurtbarbeque hebben zij de regie over de verschillende initiatieven op zich genomen.

Gezonde Buurten Zaanstad