Stichtse Vecht – Maarssenbroek

Levendiger, groener en duurzamer Wijkpark in Maarssenbroek
Het Wijkpark van Maarssenbroek levendiger, groener en duurzamer maken; zodat kleine én grote bewoners zich er thuis voelen en actief kunnen zijn. Met dit doel startte Gezonde Buurten in 2018 in Stichtse Vecht. Het 3 kilometer brede landschapspark is 40 jaar geleden aangelegd als buffer tussen de bloemkoolwijken van Maarssenbroek en de snelweg A2. Achterstallig onderhoud en kleine criminaliteit verslechterde het imago van het park. Zowel gemeente als bewoners hadden als wens dat meer mensen gebruik maken van het park en genieten van het bijzondere groen.

Buurtsafari en ideeëncafé’s

Met een buurtsafari en ideeëncafé’s voor bewoners uit de wijk Reigerskamp ging Gezonde Buurten in de zomer van 2018 van start. Al snel bleken er zó veel ideeën, dat gezamenlijk is besloten om nog een tweede ronde met Gezonde Buurten in het Wijkpark aan de slag te gaan. En in de tweede ronde niet met één, maar met alle 5 buurten die aan het park liggen. Zo’n 40 bewoners pitchten tijdens een ideeëndiner zo’n 18 ideeën, waaruit ter plekke initiatiefgroepjes zijn ontstaan. Die soms met hulp en soms geheel zelfstandig aan de slag zijn gegaan.

Gezonde Buurten Stichtse Vecht

Ravotten en lekker vies worden

Een plek waar je kunt spelen en ontdekken, ravotten, hutten bouwen, aan touwen kunt slingeren en nog veel meer. De zogenoemde Struintuin was een lang gekoesterde droom van de kinderen uit de buurt en het Milieu Educatief Centrum (MEC) Maarssen; en is in de eerste ronde eindelijk gerealiseerd. In de tweede ronde is deze nog mooier gemaakt met een heus blotevoetenpad. Nieuwsgierig hoe dat eruit ziet zo’n Struintuin?  Kijk dan  hieronder de video van de opening van de Struintuin, begin 2019.
Video Struintuin Stichtse Vecht

Aandacht voor de biodiversiteit in het park

Ook de natuur- en dierenliefhebbers uit de buurt hebben de handen uit de mouwen gestoken. Een groep bewoners heeft initiatief genomen voor een ontdek- en beweegroute, waar op verschillende plekken in het park beelden te vinden zijn van de dieren die in het park  wonen. Een educatieve route waar je spelenderwijs leert over de leefwereld van deze parkbewoners. Voor  vogels, insecten, boommarters en vleermuizen zijn er in het wijkpark ruim 50 nestkasten opgehangen.

Gezamenlijk de handen uit de mouwen

Voor Gemeente Stichtse Vecht vormde Gezonde Buurten een traject om echt samen met bewoners op te trekken en zo nieuwe initiatieven te realiseren. Een mooi voorbeeld is het ontwerp van een beweegroute die op initiatief van bewoners is gerealiseerd. ‘Dat we met 15 bewoners en 3 ambtenaren, allemaal in sportkleren, het Wijkpark in trokken om bij de beelden van de ontdekroute ter plekke fitness oefeningen te bedenken. Dat is voor mij de essentie van Gezonde Buurten. Plezier maken en tegelijk echt iets tot stand brengen. Ik heb geleerd hoe we echt naast elkaar kunnen samenwerken, in plaats van tegenover elkaar.‘ Aldus Sofie Opdorp, projectleider vanuit de gemeente.

Gezonde buurten Stigtse Vecht

Vrienden van het Wijkpark

In tweeënhalf jaar tijd is met bewoners, organisaties en gemeente een flinke impuls gegeven aan een positiever imago en  een levendiger, groener en duurzamer wijkpark. En dat het hier niet stopt, lijkt zeker: de groeiende groep bewoners heeft zich verenigt onder Vrienden van het Wijkpark en heeft grote ambities! Je kunt ze volgen op Facebook.