Leeuwarden – Valeriuskwartier

De naoorlogse wijk Valeriuskwartier in Leeuwarden is een multiculturele wijk met voornamelijk huurwoningen. Een groep actieve bewoners had al langer de wens, de buurt te vergroenen en meer beweegmogelijkheden te creëren voor bewoners van alle leeftijden. Ze bedachten een beweegroute: goed voor de sociale contacten en de gezondheid van de bewoners. Bovendien wordt de wijk er ook mooier van. Begin 2018 is het project Gezonde Buurten in het Valeriuskwartier gestart om de wijk samen met bewoners en gemeente nog fijner, groener en gezonder te maken.

Zaadbommen, smoothies, free runnen en op wijksafari

De beweegroute die bewoners samen met professionele partijen in de wijk hadden bedacht, vormde de basis waarop het project Gezonde Buurten verder kon  bouwen. Een feestelijke middag in september was daar een mooi moment voor: met bewegen, spelen en groen als centrale thema’s konden bewoners zaadbomen maken, hun eigen smoothie fietsen, en clinics freerunnig volgen. Tegelijkertijd werden ideeën opgehaald voor nieuwe groene en gezonde initiatieven. Tijdens een wijksafari hebben kinderen die in de buurt op school zitten, laten zien waar zij het liefst spelen, waarom zo op sommige plekjes liever niet komen en wat ze nog missen in de wijk.

Gezonde Buurten Leeuwarden

Een Hart van de buurt

Alle gerealiseerde plannen komen samen op het speelveld in de wijk. Rondom de speeltoestellen en populaire voetbalkooi is een hart van de buurt gerealiseerd. Met een nieuw calestenicsplek, waar jongeren en volwassenen zich in het zweet kunnen sporten. Rond de speeltoestellen voor de kleinste buurtkinderen zijn ontmoetingsplekjes gemaakt, zodat ouder terwijl ze bijkletsen een oogje in het zeil kunnen houden. Ook is er  een jeu de boulesbaan en zijn er meer planten en bloemen gepland. Zo is het voor bewoners van alle leeftijden een uitnodigende plek.

Gezonde Buurten Leeuwarden

Groene en kindvriendelijke aanlooproutes

Ook de omgeving en aanlooproutes zijn groener gemaakt. Parkeerplaatsen hebben plaats gemaakt voor bomen. Zo lijkt de weg smaller en gaan auto’s vanzelf langzamer rijden. Binnenkort wordt de stoep richting het ‘hart van de buurt’ vervangen door een slingerpaadje.

Gezonde Buurten Leeuwarden

Zodra de scholen hun schoolpleinen hebben vernieuwd, worden ook de laatste aanlooproutes aangepakt: oversteekplaatsen worden geaccentueerd met gekleurde mozaïeken en langs de weg tussen de scholen en het speelveld komen veldbloemen te staan. Het nieuwe hinkelblok op de stoep zorgt er binnenkort voor dat je helemaal opgewarmd bij de speelveld in het hart van de buurt aankomt.

Op een groot bord kunnen buurtbewoners en bezoekers straks in één oogopslag zien waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar super-speelplekken zijn, waar ze zich in het zweet kunnen sporten en waar ze eetbare bessen kunnen plukken.

Vooruit

Voorzitter van het Bewonersplatform Fira Alhillawie: ‘We hopen dat de bewegingsroute en de vernieuwde speeltuin ervoor zorgen dat mensen in de buurt meer contact met elkaar krijgen.’ De wijkprojectgroep, bestaande uit actieve bewoners, gemeente Leeuwarden en buurt- en gezondheidscoaches van BV Sport blijven de komende jaren actief in de wijk. Zij starten nieuwe activiteiten en ondersteunen buurtbewoners bij het realiseren van nieuwe initiatieven.