Gezonde Noletbuurt-Grevelingenplein

Het duurt niet lang meer, dan mag de Noletbuurt in Schiedam zich ook Gezonde Buurt noemen. De wijk was vroeger een arbeiderswijk, er zijn veel kleine en wat oudere eengezinswoningen, oudere en kleinere woningen, vaak met uitbouw in de tuin. Kinderen spelen hierdoor voornamelijk op straat en op het Grevelingenplein. En dat plein kon wel een impuls gebruiken.

Aan de slag

Het Gezonde Buurten team krijgt voor deze locatie hulp van de Provincie Zuid-Holland. Net zoals bij de andere Gezonde Buurten in Nederland is luisteren naar de buurt het vertrekpunt. Het team heeft wel een uitgangspunt voor het Grevelingenplein: het wordt een plek waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar groen te vinden is en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. De invulling is aan de buurt dus gingen we eerst ‘s vragen waar ze behoefte aan hebben.

buurtsafari Schiedam

Wat wil de buurt?

Het Gezonde Buurten team is met koek en zopie op pad gegaan in de Noletbuurt. Buurtbewoners praatten in maart over de buurt met een kop lekkere koffie en wat lekkers erbij. Wat missen zij in de buurt, waar moeten we rekening mee houden? Allemaal informatie die we mee kunnen nemen in het ontwerp voor het nieuwe plein. Nog een groep die een mening heeft over ‘hun’ plein zijn de buurtkinderen. Met hen zijn we op buurtsafari geweest. Met een papier en pen in de hand maakten ze een wandeling door de buurt en noteerden waar ze positief over zijn en wat hun dromen zijn voor de buurt. Na de buurtsafari was er in april ook nog een bijeenkomst op het plein waar kinderen zelf mee konden denken over het ontwerp voor het plein.

schiedam

Hoe gaat het eruit zien?

Er is goed geluisterd naar de buurt, we weten nu precies wat buurtbewoners willen. Op dit moment is het ontwerp voor het plein in volle gang. Met buurtbewoners hebben we een afspraak gemaakt om voor deze zomer het nieuwe plein aan ze te presenteren. Altijd een spannend moment.

We zullen dit artikel aanvullen als het ontwerp definitief is en meer informatie plaatsen over de ontwikkeling en de opening.