Drachten – Smallingerland – De Venen

Zaterdag 22 augustus 2020 was het moment daar: de vernieuwde speeltuin in wijk De Venen in het Friese Drachten werd feestelijk geopend door kinderen uit de buurt en de wijkraad. Wat was het een feest! De kinderen konden aan van alles meedoen, zoals het maken van nestkastjes, breakdance workshops en sportopdrachten op de nieuwe toestellen.
Foto: Harry Blokzijl

IVN-projectleider Wim Meijberg: ‘Met ruim 40 volwassenen en 50 kinderen hebben we met z’n allen gevierd dat er als eindresultaat een speelplek is waar de hele buurt blij van wordt!

Samenwerken vanaf het allereerste begin

De wijk De Venen in gemeente Smallingerland ligt omsloten door een groenstrook, snelweg en ziekenhuis. Het is een behoorlijk versteende wijk, met een grote diversiteit aan bewoners. Eind 2018 is het Gezonde Buurtenproject hier van start gegaan in samenwerking met Gemeente Drachten, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS), Sportbedrijf Drachten en GGD Fryslân.

Onder het motto: ‘Produceren, consumeren & verbranden’ is de missie het realiseren van een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot beweging en het eten van gezonde voeding. Waarbij behoefte en initiatief vanuit de wijk het startpunt vormen en samenwerking tussen afdelingen, inwoners en partners een voorwaarde is.

Gezonde buurten Smallingerland

Kinderen serieus nemen bij vernieuwen van de speeltuin

Door planmatig aan de slag te gaan en vanaf het begin samenwerking te zoeken met de basisscholen, raakten steeds meer bewoners bij het project betrokken dankzij bijeenkomsten en acties als de wijksafari en het knutselen van de mooiste speeltuin. Wim: ‘We hebben veel energie gestopt in het benaderen van bewoners. De basisschool bleek een belangrijke schakel: via hen bereikten we de kinderen en via de kinderen de ouders.’  Ook gaf  het beginnen bij de kinderen de volwassenen veel vertrouwen in de intenties binnen het Gezonde Buurten project. ‘Door met de kinderen een wijksafari te organiseren en de wijk te verkennen op zoek naar wat er al mooi is én wat nog beter en mooier kan, gaven we een belangrijk signaal aan de ouders: in dit project nemen we kinderen serieus.

Gezonde buurten Smallingerland

Foto: Harry Blokzijl

Een win-win bij project oostrand

Naast de prachtig vernieuwde speeltuin wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een tweede plek aan de oostelijke rand van de wijk. Naar verwachting , wordt deze plek in het voorjaar van2021 opgeleverd en heeft de wijk er een groene ruimte bij. Bewoners wilden graag een natuurlijkere invulling en de gemeente had de wens om meer ruimte te maken voor het opvangen van regenwater in de wijk. Beide wensen komen samen in het herinrichten van de oostrand van de wijk: met meer bomen en water ten behoeve van de waterhuishouding en fiets- en wandelpaden om het groen voor bewoners toegankelijk te maken. Bovendien liggen de scholen aan deze oostrand; een uitgelezen kans om vanaf voorjaar 2021 educatieve activiteiten te organiseren voor alle kinderen uit de wijk.