Seminar over Zingeving: Urtica de Vijfsprong inspireert aanwezigen

Seminar over Zingeving: Urtica de Vijfsprong inspireert aanwezigen

De Groene GGZ 1 december 2022

Op woensdag 30 november vond bij Stichting Urtica de Vijfsprong in Vorden een inspirerend Groene GGZ seminar plaats over Zingeving in relatie tot natuur en (positieve) geestelijke gezondheidzorg.

Bestuurder-directeur Astrid van Zon opende het seminar met NFH directeur Rob Wolters, die het IVN/NFH kernteam Groene GGZ vertegenwoordigde met IVN projectleider Dani Korai.

Astrid had een bevlogen verhaal over haar visie en ervaringen op het vlak van mens, natuur en zingeving, en hoe dat in de praktijk wordt gebracht bij Urtica de Vijfsprong. Zij benadrukte daarbij het belang van wederkerigheid. Ervaringsdeskundige Chantal gaf een praktijkbeschouwing over hoe natuur haar heeft geholpen en nog steeds helpt voor haar gezondheid. Piet J. Verhagen en Machteld Huber gaven hun visie op de relatie tussen zingeving en (positieve) geestelijke gezondheid en de rol van de natuur daarbij. De presentaties vonden veel weerklank bij seminardeelnemers.

Urtica de Vijfsprong: Groene GGZ

Het begrip ‘wederkerigheid’

In de presentaties en discussies kwam het begrip “wederkerigheid” nadrukkelijk aan de orde. Mens en natuur hebben een relatie waarbij geven en nemen beiden aandacht behoeven. Die relatie is niet in balans, want momenteel nemen we meer dan we geven. Werken aan een betere balans is dan ook van groot belang, maar de balans niet gefixeerd moet worden, ook niet in behandelingen. De natuur biedt vele mogelijkheden voor bezinning en zingeving, zowel op spiritueel als praktisch vlak, zoals via tuinieren, verbouwen van producten en werken aan het versterken van biodiversiteit.

Vormgeven aan de wederkerigheid versterkt de veerkracht voor zowel mens als natuur. Die wederkerigheid met aandacht voor zingeving zou in behandelings- en begeleidingstrajecten een veel nadrukkelijkere plaats moeten krijgen. De “gehele” mens moet centraal staan, en niet zijn of haar ziekte. Genezing vindt vaak pas echt plaats als mensen zichzelf weer hervinden, inclusief hun “zin” in het leven en hun aansluiting bij het grotere geheel (en hoe dat invulling krijgt kan en zal per persoon verschillen). Via de geestelijke gezondheidzorg ( in brede zin) kunnen mensen geholpen worden om zichzelf te versterken. 

Tijdens het “veldwerk” in de middag kregen de begrippen zingeving en wederkerigheid concreet gestalte in en om het terrein van Urtica de Vijfsprong. De deelnemers kwamen vol energie en met een variëteit aan ideeën terug. De uitkomsten van het seminar worden gedeeld in het Groene GGZ Partnerschap.

Urtica de Vijfsprong: Groene GGZ

Deel deze pagina