Ministerie van VWS: Groene GGZ inspirerend voor zorgsector Gezondheid

Ministerie van VWS: Groene GGZ inspirerend voor zorgsector

De Groene GGZ 15 november 2022

In reactie op de brief van 31 januari 2022 van de Groene GGZ aan de Minister van Langdurige Zorg, mevrouw Helder, reageert de Directeur-Generaal Curatieve Zorg van VWS onder meer als volgt:

“De Groene GGZ is een goed voorbeeld om de zorgsector en anderen te inspireren hoe de natuur een positieve werking heeft op de mentale gezondheid. Over de positieve effecten van natuur op de mentale gezondheid wordt steeds meer bekend. In dat licht waardeer ik de inspanningen om deze kennis te vertalen naar de praktijk. Inmiddels zijn er 14 GGZ-instellingen bereid om met elkaar stappen te zetten op dit thema. Dat is een heel mooie prestatie, zeker gezien de druk en de uitdagingen waarmee de GGZ zich al geruime tijd geconfronteerd ziet”.

Verder verwijst het ministerie naar de Green Deal Duurzame Zorg, en stelt dat ze inzet voor de Groene GGZ mede als een bijdrage ziet voor het implementeren van deze green deal.

De reactie vanuit het ministerie wordt door de kerngroep Groene GGZ besproken, inclusief mogelijke vervolgstappen.

(bron foto: ministerie van VWS)

Ontdek meer over

Deel deze pagina