Periodiek Schenken

Schenk je minimaal vijf jaar een vast bedrag als lid van IVN of voor een donatie aan het Scharrelkids Fonds, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Met deze manier van schenken geef je IVN meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren. Tegelijk kan jouw belastingvoordeel flink oplopen.

Jouw belastingvoordeel: een rekenvoorbeeld

Het bedrag dat je schenkt, is ongeacht de hoogte ervan, volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Afhankelijk van je inkomen ontvang je jaarlijks 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug.  Schenk je bijvoorbeeld jaarlijks een brutobedrag van € 100,- aan het IVN Scharrelkids Fonds, en zit je in het 42% belastingtarief, dan kost dit jou netto uiteindelijk slechts € 58,-. Je krijgt namelijk 42% van € 100,- terug van de belastingdienst.

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de belasting terug krijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Zo help je extra mee zonder dat het jou extra kost.

Hoe krijg je dit belastingvoordeel?

Download de overeenkomst, zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger.

exemplaar voor ontvanger

exemplaar voor schenker

  • Vul beide exemplaren in (de toelichting kan hierbij helpen), print ze uit en onderteken ze. toelichting 
  • Stuur beide overeenkomsten, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (en die van je partner indien van toepassing) in een envelop zonder postzegel naar IVN, t.a.v. Scharrelkids Fonds, Antwoordnummer 10168, 1000 RA Amsterdam. 
  • Het ingevulde exemplaar voor de schenker wordt aangevuld door IVN. Deze ontvang je retour voor je eigen administratie. Het is belangrijk om dit formulier goed te bewaren voor je belastingaangifte. In de toelichting krijg je meer informatie over periodiek schenken en het invullen van de formulieren.  

Krijg je de formulieren liever toegestuurd in plaats van ze te downloaden van deze site? Dat kan. Laat je gegevens achter en wij sturen de overeenkomst naar je op. 

Meer informatie?

Neem contact op met Wilma Tichelaar, medewerker IVN Servicedesk via 020-6228115