Het Woldhuis
IVN
maandag05nov2018

IVN en gemeente Apeldoorn tekenen langjarig huurcontract voor het Woldhuis

Op 2 november tekenden wethouder Wim Willems van de gemeente Apeldoorn en Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN een langdurige huurovereenkomst voor het Woldhuis, een landhuis op landgoed Woudhuis ten oosten van Apeldoorn. Deze ondertekening is tevens de start van een forse verbouwing van het Woldhuis.

Het Woldhuis is een gemeentelijk monument waarvan het oudste gedeelte stamt uit 1875. Het Woudhuis ligt in een parkbos van beuken met een groot gazon en monumentale vijver. Het is een markant gebouw dat voor veel Apeldoorners bekend is van 'het huis van Sinterklaas'. ‘Het Woldhuis’ vormt samen met andere opstallen in eigendom van de gemeente Apeldoorn, het hart van het Landgoed Woudhuis. Door het renoveren van ‘Het Woldhuis’ - als het hoofdgebouw van het hart - en het aangaan van een duurzame huurrelatie met Stichting IVN, is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het hart.

In aansluiting op de verbouwing van het Woldhuis is onlangs de landgoed coöperatie opgericht, met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk alsmede het vormgeven van een kenniscentrum op het vlak van sociaal ondernemen.

In het Woldhuis wordt al meer dan 30 jaar natuureducatie gegeven en natuurkampen georganiseerd, de laatste jaren door IVN. Jaarlijks komen 1500 basisschool kinderen op het Woldhuis. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die natuureducatie op het Woldhuis hebben gevolgd in hun latere leven meer betrokken zijn bij natuur en duurzaamheid.

Het huidige Woldhuis is in verschillende fasen gebouwd. Een flink deel stamt uit de tachtiger jaren en is niet duurzaam gebouwd. Het komende half jaar wordt het Woldhuis grondig verbouwd. Na deze verbouwing is het Woldhuis duurzaam en bij de tijd voor de komende 20 jaar. Door het huurcontract met IVN behoudt het Woldhuis langdurig de maatschappelijke functie van natuurbeleving en kennis van de kringlopen in de natuur.

Meer weten? Bekijk de website van Het Woldhuis.

© Gemeente Apeldoorn