Werklandschappen van de Toekomst
Natuur in de Buurt
donderdag13okt2022

Financiering van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Als vervolg op de toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ bieden RVO en het ministerie van BZK businesscase workshops aan voor de financiering van klimaatadaptatie. Gemeenten die in een specifieke casus vastlopen met de financiering van klimaatadaptatie kunnen zich aanmelden voor een businesscase sessie op locatie. Er is nog ruimte voor één casus over bedrijventerreinen.

Rol van NextGreen

Met haar kennis over en ervaring met verdienmodellen van groenblauwe oplossingen draagt NextGreen bij aan businesscase sessies. Net als projectpartners Deloitte en AT Osborne faciliteert NextGreen businesscase sessies voor de vragende gemeenten. NextGreen betrekt in deze sessies ook vertegenwoordigers van banken, vastgoedinvesteerders en verzekeraars om hun langere termijn belang en mogelijke oplossingen rond klimaatadaptatie in de gezamenlijke businesscase mee te nemen.

Hoe werkt een businesscase sessie

In een businesscases sessie bedrijventerreinen gaan we om tafel met de betrokkenen van de gemeente, het waterschap, de parkmanager, vertegenwoordigers uit de lokale ondernemersvereniging of koplopers van het bedrijventerrein. Ook schuiven vertegenwoordigers van financiële instellingen aan. Daarmee zit een groot deel van de belanghebbenden aan tafel.

Het startpunt van de sessie is een overzicht van mogelijke klimaatadaptieve maatregelen en kosten voor de private percelen en het openbare deel van het terrein. Vervolgens brengen we in kaart wat de baten van de maatregelen zijn en wie van die baten profiteren. Daarna worden de financiële constructies verkend met onder andere de instrumenten uit de RVO Toolbox.

Aanmelden

Er is nog ruimte voor één casus over bedrijventerreinen. Wil je met hulp van RVO en NextGreen aan de slag op een bedrijventerrein in jouw gemeente, stuur dan een bericht naar info@nextgreen.nl. De vergoeding voor de sessie wordt betaald door RVO.