Groningse Kranenburgpark: een biodiverse hotspot

Groningse Kranenburgpark: een biodiverse hotspot

Werklandschappen van de Toekomst 10 oktober 2022

Het Kranenburgpark is gerenoveerd en meer natuurinclusief en klimaatadaptief. Het is ontwikkeld van groenzone naar groene hotspot, voor planten, mensen en andere dieren.

Op bedrijventerrein Kranenburg in Groningen West heeft Donker Groep in samenwerking met Bedrijvenvereniging WEST de bestaande groenzone rondom het sportfie-theater omgevormd naar het Kranenburgpark, waar samenkomen en samen sporten centraal staat. In het nieuwe park worden werknemers van de omliggende bedrijven uitgenodigd om tijdens hun werkdag actief gebruik te maken van de buitenruimte: er zijn plekken voor overleg of gezamenlijke lunch gemaakt, een uitgebreide padenstructuur waarmee men elke dag tijdens de lunch een andere route door het park kan lopen, er zijn meerdere plekken waar men elkaar informeel kan ontmoeten en er zijn aanvullende sportvoorzieningen gerealiseerd.

Ontmoetingsplek voor velen

Niet alleen personeelsverenigingen kunnen hun activiteiten het park in brengen, er zijn initiatieven die kruisverbanden tussen de bedrijven stimuleren waardoor werken rondom het Kranenburgpark ook een manier is om mensen buiten het werk te ontmoeten. kranenburg3Bij de centrale entree is een standplaats voor een foodtruck of mobiele koffiebar aangelegd, inclusief noodzakelijk voorzieningen als stroom en watertoevoer, zodat kleinschalige evenementen drempelloos kunnen worden georganiseerd door de buurt en de aanliggende bedrijven.

Duurzaam, circulair en biodivers

Het park is vanuit duurzaam denken ontwikkeld: alle toegevoegde materialen zijn hergebruikt of circulair en er is ingestoken op een flinke bevordering van de lokale biodiversiteit. Het grondwerk is zo uitgedacht dat regenwater makkelijker kan worden vastgehouden en rustig in de bodem kan infiltreren waardoor de waterhuishouding van het terrein is verbeterd. Door die verandering heeft het terrein kleine hoogteverschillen gekregen waardoor er voor flora en fauna een veel grotere diversiteit ontstaat om zich te vestigen, te handhaven, te foerageren of te schuilen. Het beheer van de natuurtuin is zo ingeregeld dat we de natuur zo maximaal mogelijk stimuleren. En de mens, die krijgt alle ruimte om er van te genieten.

Deel deze pagina