Handboek co-creatie op bedrijventerreinen

Dit handboek is dé gereedschapskist voor procesbegeleiders die aan de slag gaan om een bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken.

groen bedrijventerrein

Enthousiasmeren en motiveren

Je wilt aan de slag om het bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken, maar hoe? Hoe krijg je mensen aan boord? Hoe raken ze gemotiveerd, en hoe maak je tastbaar wat je wilt bereiken? 

Groen bedrijventerrein

Ambities formuleren

Een doel verwezenlijken begint bij het vastleggen van ambitie. Op welke thema’s wordt gefocust en hoe hoog leggen we de lat? Hier vind je handvatten voor het proces van mobilisatie en ambitievorming, zowel procesmatige stappen als concrete tools.   

Werk mee!

Nulmeting

Hoe beoordeel je de huidige situatie van het bedrijventerrein of bedrijfskavel? Een nulmeting kan inzichtelijk maken hoe groot de duurzaamheidsstap is die gezet moet worden, en signaleert kansen en maatregelen voor het ontwerp.

Planvorming

In dit hoofdstuk lees je hoe je de ontwerpfase aanpakt, en welke concrete kansen je in het proces kunt benutten. Hoe kan je aansluiten bij wat toch al moet gebeuren, welke meekoppelkansen zijn er voor jouw bedrijventerrein?

Kosten en baten

Hoe regel je de kosten, en hoe maak je de baten inzichtelijk? Een ingewikkelde opgave in het vergroenen van bedrijventerreinen. Wat zijn kansrijke financieringsmodellen om de kosten en baten te verdelen over de partijen en in de tijd?

Realisatie (en beheer)

Het ontwerp is af, de handtekeningen staan onder het plan en alle partijen zijn aan boord. Hoera, jullie kunnen aan de slag! In dit hoofdstuk lees je enkele aandachtspunten tijdens de uitvoeringsfase.

Monitoring en evaluatie

In dit hoofdstuk lees je meer over verschillende methodieken om te monitoren en leggen we uit wanneer je gaat meten. Zo weet je of de praktijk in lijn is met de gedragen ambitie, en wat het verschil is tussen de huidige en gewenste situatie.

Rolbeschrijving procesbegeleider

Een ijzersterke procesbegeleider is onontbeerlijk in de transitie naar een toekomstgericht bedrijventerrein. Wil je een profiel opstellen of vacature uitschrijven? Deze informatie helpt je op weg.  

Businesscase ZKD

ZKD is een binnenstedelijk bedrijventerrein in Den Haag, met 470 bedrijven. Het terrein is actief bezig is met verduurzamen en vergroenen. Er ligt grote druk op de beschikbare ruimte. Zo wil de gemeente vanuit hun bedrijfsvestigingsstrategie meer bedrijfsruimte toevoegen, mobiliteit verduurzamen, het terrein klimaatadaptief maken en vergroenen. Rebel Group begeleidde de transitie en schreef de businesscase uit.