Aanmelden activiteiten Week van de Zwinstreek 2022

Van 24 september t/m 2 oktober 2022 staat de Zwinregio in het zonnetje en is er voor iedereen wat te beleven tijdens Week van de Zwinstreek.

U kunt uw activiteit aanmelden via het formulier hieronder. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anke Calon, via a.calon@ivn.nl

Persoonlijke gegevens
Hieronder kun u uw persoonlijke gegevens invullen.
Adresgegevens bedrijf/organisatie
Hieronder kunt u uw adresgegevens achter laten.
Activiteit
Hieronder vult u de nodige gegevens in omtrent de activiteit die u organiseert. Wij verzoeken u vriendelijk om iedere activiteit die u organiseert apart aan ons door te geven. Wij maken u er op attent dat de informatie die u hieronder invult wordt gecommuniceerd aan deelnemers van Week van de Zwinstreek.
Meerdere datums mogelijk
Starttijd vereist, eindtijd optioneel
Indien anders dan bedrijf/organisatie adres.
Deze uitleg wordt gebruikt om voor uw activiteit te werven. Hoe aantrekkelijker, hoe beter!
Promotiemateriaal
Zo ja, vul hieronder in naar welk adres de flyers verzonden mogen worden en hoeveel flyers u wenst
Foto activiteit aanleveren
Graag ontvangen wij van u een goede foto van uw activiteit en die wij mogen gebruiken op de website en/of in de communicatiemiddelen die nog worden ontwikkeld. U kunt de foto mailen naar w.teunissen@ivn.nl o.v.v. Week van de Zwinstreek 2022, uw bedrijfsnaam en naam van de activiteit. U gaat ermee akkoord dat wij de foto mogen gebruiken voor de Week van de Zwinstreek 2022. De organisatie van de Week van de Zwinstreek is niet aansprakelijk voor evt. foutief gebruik van aangeleverde niet rechtenvrijefoto's en bijkomende kosten. Wij vermelden uw bedrijfsnaam als bron bij de foto, tenzij u anders aangeeft. Wilt u dit dan in de mail bij de foto aan ons aangeven? Zorg ervoor dat de foto kwalitatief goed genoeg is voor online en offline communicatiemiddelen.

De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de Week van de Zwinstreek. Wij respecteren jouw privacy.