Doe mee

Zorginstellingen

Met het  programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie, die vaak geen of slechts beperkte toegang hebben tot de natuur. Terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid. IVN biedt een aanpak voor het betrekken van de buurt en het opzetten van een natuurrijk activiteitenprogramma. Daarnaast hebben we een uitgebreid trainingsaanbod voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Tot slot kan IVN inspiratie bieden voor het fysiek vergroenen van de omgeving in en rondom de zorginstelling.

Ziekenhuizen

In het vierjarig onderzoeksprogramma Groene Ziekenhuizen wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. Een tweede doel is het opzetten van een kennisnetwerk waarin groene organisaties en ziekenhuizen worden aangezet tot een langdurige samenwerking en kennisuitwisseling. Groene Ziekenhuizen

Gemeenten en provincies

Vanuit provincies en gemeenten is er steeds meer belangstelling om lokaal vergroening van de zorg vorm te geven. Groen maakt gelukkig en zorgt voor meer welzijn van ouderen, en het betrekken van vrijwilligers draagt bij aan meer participatie, groen in de buurt en sociale cohesie.