Contact

Natuur maakt gezond. Dat blijkt uit talloze onderzoeken ('Beetje natuur, grote invloed' door drs Mark Mieras) en weten we natuurlijk eigenlijk allemaal wel. Toch wordt natuurbeleving nog niet veel ingezet in ons zorgsysteem. Dat is jammer want natuur is overal om ons heen, redelijk makkelijk te ontsluiten en kan een grote rol spelen bij het gezond houden van Nederland. 

'Natuur maakt gezond. Daarom zou iedereen in Nederland toegang moeten hebben tot natuur.'

Ik werk ruim 15 jaar als innovatie-adviseur in de langdurige en kortdurende gezondheidzorg bij verschillende zorginstellingen. Toen ik IVN vijf jaar geleden op het spoor kwam, sloeg de vonk snel over en wilde ik graag helpen om het belangrijke thema natuurbeleving te verbinden aan de gezondheidszorg. Als PMM adviseer ik onze projectleiders over de beste manier om onze programma’s op dit thema te koppelen aan het bestaande zorgsysteem. Ik beantwoord dan ook graag vragen van IVN-ers over de zorg. Als ik het zelf niet weet kan ik je misschien in contact brengen met iemand die het antwoord wel heeft. 

Rutger de Graaf

IVN Product Markt Manager Natuur & Gezondheid
r.de.graaf@ivn.nl

De groene partner in de zorg, natuurlijk IVN.