Doe mee

Ouders en Scharrelkids

Met Scharrelkids biedt IVN inspiratie, tips en ideeën om met het hele gezin naar buiten te gaan, de natuur in. Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. IVN wil zoveel mogelijk ouders en kinderen de natuur van dichtbij laten beleven – thuis en in de buurt. Op de Scharrelkids website hebben we allerlei leuke voorbeeldactiviteiten verzameld, maar je vindt er ook een overzicht van natuurspeelplaatsen en jeugdgroepen van IVN in Nederland. Hiermee willen we ouders en kinderen laten (her)ontdekken hoe leuk buitenspelen is. 

Kinderopvang

IVN is gespecialiseerd in de relatie tussen Kind en Natuur. Wij begeleiden, adviseren, coachen en trainen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Wij leggen verbindingen tussen onderwijs, opvang en opvoeding. Wij maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die we in nationale en internationale netwerken en projecten opdoen. We sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector kinderopvang. IVN organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Kind & Natuur - Groen in onderwijs, opvang en opvoeding. Ook organiseert IVN excursies langs groene voorbeeldloctaties: Kind & Natuur on Tour. Lees meer...

Onderwijs

IVN faciliteert direct of indirect natuur- en milieuonderwijs op vrijwel alle 7000 basisscholen (en een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs) en op het schoolplein. Natuur is belangrijk voor kinderen. Door natuuronderwijs, natuureducatie of natuurbeleving stimuleer je milieubewust gedrag bij kinderen. Unieke ervaringen in de natuur zijn zelfs bepalend voor het gedrag nu en in de toekomst. IVN ondersteunt bijvoorbeeld binnen het project Gezonde Schoolpleinen bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel. Lees meer...

Gemeenten

IVN Het Groene Wiel is het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) in de gemeenten Ede en Wageningen.  Het Groene Wiel verzorgt educatie rond natuur, duurzaamheid en gezondheid. 
In Ede en Wageningen krijgen jaarlijks zo’n 7000 kinderen op school NME van Het Groene Wiel. In actieve lessen ontdekken zij de natuur en leren concreet hoe je duurzame en gezonde keuzes maakt. 
Het Groene Wiel biedt educatie die raakt en beklijft. Zelf ontdekken en levensecht leren staan bij ons centraal. Het Groene Wiel richt de educatie voor een belangrijk deel op kinderen en jongeren. Zij zijn immers de beslissers van de toekomst.

Ook voor volwassenen en buitenschools voert Het Groene Wiel projecten uit met bijvoorbeeld buurtbewoners, wijkcentra en ouderencentra om samen te werken aan een groene buurt, een gezonde leefstijl buitenactiviteiten voor ouderen.