Werken met jongeren

Jongeren actief betrekken bij de natuur maakt ze al op jonge leeftijd enthousiast voor de natuur, de lokale vrijwilligersgroep, het vrijwilligerswerk, de landschapsbeleving en de natuureducatie. Maar, het omgaan met en betrekken van deze groep vergt net wat extra van vrijwilligers en begeleiders. IVN biedt daarom diverse mogelijkheden op maat voor vrijwilligers om zelfverzekerder met een groep de natuur in te gaan of jongeren te betrekken bij thema’s als duurzaamheid.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Woesteland Academie

Bij de WoesteLand Academie leer je hoe je jongeren (12-30 jaar) de natuur kunt laten beleven en hoe je hen kunt inspireren tot een duurzamere levensstijl. Iedereen kan meedoen aan de workshops: ervaring met jongeren of natuur is niet nodig. Elke workshop is los te volgen, zodat deelnemers het aanbod op hun eigen behoeften kunnen afstemmen. Ook kunnen we een workshop op maat verzorgen! De WoesteLand Academie is een project van WoesteLand – de jongeren van IVN.
Meer informatie over de workshops vind je op www.woestelandacademie.nl.

Jongerenwerkgroepen

Op dit moment zijn binnen IVN ongeveer 10 afdelingen actief met een jongerenwerkgroep. Sommige van 12-15 jaar, andere van 12-18 jaar. Deze groepen zijn vaak een opvolging van een jeugdwerkgroep.

Trainingen op maat

Het begeleiden van jongeren en leerlingen in schoolverband vereist een aangepaste houding en manier van aanspreken van (groene) vrijwilligers en gidsen. IVN biedt trainingen op maat aan om vrijwilligers op te leiden tot jongerenbegeleiders. In de training wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen en jongeren (6 tot 16 jaar) en de didactische implicaties daarvan. Eventueel gaat de opleiding kort in op relevante leerdoelen in het onderwijs en de opbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO; sectoren en profielen). 
Voor meer informatie neem contact op met Stefanie Janssen via s.janssen@ivn.nl.

Ondersteuning

Aan de slag met het organiseren van (beheer)activiteiten voor jongeren? IVN biedt ondersteuning door middel van praktische zaken als persberichten, inschrijfformulieren en draaiboeken. We delen graag onze lokale contacten, kennis en expertise uit andere projecten. Je vindt alle informatie in deze Gereedschapskist, of op www.ivn.nl/gelderse-groene-jeugd.