Vrijwillige wachters

Vrijwillige wachters gezocht voor Het Bewaarde Land 


Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen én vind jij het leuk om jouw liefde en enthousiasme voor de natuur met ze te delen? Heb jij op schooldagen zin en tijd om aan de slag te gaan op een van onze locaties? Dan is wachter worden van Het Bewaarde Land misschien iets voor jou. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de locaties: Boxtel, Udenhout en Rosmalen (Brabant). 

IVN ziet de natuur als beste leslokaal voor kinderen. Een plek waar ze alle ruimte krijgen om spelenderwijs de wereld te ontdekken, er te leren en te groeien. Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma voor het basisonderwijs.

Over Het Bewaarde Land

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 4, 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen openstaan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.

Waarom is wachter worden zo leuk en interessant?

Het is bijzonder om kinderen in deze levensfase zich te laten verwonderen over de natuur. Je raakt kinderen echt. Ze genieten van Het Bewaarde Land en willen dan ook iedere week terugkomen. Daarnaast zie je het gedrag van kinderen positief veranderen; ze kijken bewuster, krijgen meer respect voor natuur en elkaar en ze groeien in zelfvertrouwen. Werken als wachter geeft je voldoening. Je hebt leuke contacten met andere wachters en maakt deel uit van een netwerk van gelijkgestemde mensen waarbij je leert van elkaar en van de kinderen. Daarnaast ben je de hele dag heerlijk buiten.

Jouw profiel

Je bent in staat om een groepje van maximaal 8 kinderen te begeleiden. Je weet een sfeer te creëren waarin kinderen openstaan voor wat de natuur te bieden heeft. Je stimuleert de kinderen met uiteenlopende werkvormen om de natuur te leren kennen en een band met de natuur op te bouwen.

 • Je bent minstens 18 jaar en een hebt een passie voor kinderen.
 • Je hebt ervaring met (werken met) kinderen.
 • Ervaring met groepen begeleiden is een pré.
 • Je woont maximaal 50 kilometer vanaf een Bewaarde Landlocatie.
 • Je hebt basiskennis van de natuur; denk hierbij aan het herkennen van bomen en de voedselkringloop. Je handelt natuurbewust en vanzelfsprekend heb je respect voor de natuur
 • Je hebt minimaal 3 tot 6 schooldagen in het voor- en najaar beschikbaar.
 • Het liefst ga je deze verbinding aan voor een paar jaar.
 • Je kunt beeldend vertellen.
 •  Je bent fysiek in staat om hele dag naar het bos te gaan met een groepje kinderen.

Competenties

 • Zelfvertrouwen
 • Overzicht kunnen houden
 • Richtingsgevoel en oriëntatievermogen
 • Creatief

Vergoeding

Wachter zijn in Het Bewaarde Land is vrijwilligerswerk. Wel is er een vergoeding van € 25,- voor iedere serie van drie dagen dat je wachter bent.

Interesse?

Kijk voor meer informatie www.hetbewaardeland.nl. Aanmelden voor informatie of opleiding kan via de site van Het Bewaarde Land. info@hetbewaardeland.nl of bel met Marion de Cocq op (06)57 20 46 91.

Eendaagse opleiding vrijdag 29 maart 2019

Om nieuwe wachters de kans te geven komen voorjaar snel in te stromen verzorgen we in Brabant een intensieve cursus van 1 dag op vrijdag 29 maart 2019. Tijdens deze dag komen de belangrijkste onderdelen van het kinderprogramma aanbod. Daarnaast is veel ruimte om te bespreken hoe je de kinderen het beste kunt begeleiden.

Driedaagse opleiding voorjaar 2019 op de woensdagen 15, 22 en 29 mei 2019

Tijdens de opleiding komt het gehele programma aan de orde met daarbij veel aandacht voor de rode draden in het programma, de manier van werken met de groepjes en pedagogische en didactische tips voor de uitvoering van het programma. Na de opleiding loop je minimaal 1 serie van drie dagen mee als hulpwachter met een ervaren wachter

Heb je echt geen mogelijkheid om de opleidingsdagen bij te wonen? Opleiding op andere manier is ook mogelijk. Door een aantal keer mee te lopen met ervaren wachters kun je ook ervaring opdoen. Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

Opfrisdagen

Tijdens regelmatig terugkerende opfrisdagen en excursies diepen we bepaalde thema’s nog verder uit. Je leert dan ook jouw collega's goed kennen.

*Privacy

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou aan IVN verstrekte cv en motivatie wordt door IVN bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij IVN, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.