Vrij van Erfbelasting


IVN is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst (RSIN 813950326). Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen m.b.t. degelijkheid en transparantie, maar ook dat wij als goed doel vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelasting. Daarmee komt dus uw hele erfenis of legaat ten goede aan het werk van IVN. 

Aanvaarding alleen positief

Wij zullen uw erfenis altijd beneficiair aanvaarden, d.w.z. alleen als er een batig saldo is. Dat is statutair vastgelegd. Daarmee voorkomen wij dat wij onverhoopt schulden of andere negatieve verplichtingen krijgen (die dan betaald moeten worden uit andermans donaties).