Voorzitter IVN

We zoeken een ervaren en verbindende bestuurder voor een groeiende en
bloeiende maatschappelijke organisatie met als missie de natuur in de harten van mensen te brengen


Voor het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht van IVN Natuureducatie zoeken we een
Voorzitter IVN Natuureducatie

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we vanuit natuur op vier kernthema’s: kinderen en jongeren, buurten
en wijken, recreatie en gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

De functie

IVN bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging heeft 170 afdelingen in 22 regio’s met vertegenwoordigers in de Landelijke Raad. De voorzitter van het Landelijk Bestuur wordt benoemd door de Landelijke Raad. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting IVN. In de stichting zijn de projectorganisatie en beroepskrachten van IVN ondergebracht.

We zijn op zoek naar een voorzitter die verbindend en gezaghebbend leiding geeft aan het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht bij de implementatie van onze IVN Meerjarenvisie (https://www.ivn.nl/meerjarenvisie-ivn-2021/over-ivn-2021). In het meerjarenplan geven we aan hoe we als één IVN een ‘systeemverandering’ nastreven in de relatie tussen mens & natuur. Belangrijke speerpunten daarbij zijn ‘van vereniging naar beweging’ en ‘maatschappelijk ondernemerschap’.

Het profiel

Belangrijke elementen in het profiel van de voorzitter zijn:

  • Affiniteit met en betrokkenheid bij onze missie om mens en natuur te verbinden;
  • Persoonlijkheid die vanuit een onafhankelijke opstelling weet te verbinden en inspireren;
  • Ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie;
  • Beschikt over een netwerk dat relevant kan zijn voor IVN.

Tijdsbesteding

Voorzitten van vergaderingen met het Landelijk Bestuur en Dagelijks Bestuur (circa 10 per jaar), de Landelijke Raad (4 per jaar) en de Raad van Toezicht (4 per jaar). Momenteel vindt er een verkenning plaats om stichting en vereniging samen te voegen. Als dit wordt gerealiseerd zal het aantal vergaderingen afnemen. De voorzitter is aanwezig bij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en woont daarnaast activiteiten of overleggen bij die relevant zijn voor een goede functievervulling.

Wij bieden

  • Een mooie, gezonde en inspirerende organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;
  • Een uitdagend takenpakket waarin de strategische aspecten van de functie extra aandacht krijgen;
  • Een gedreven, veelzijdig en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging;
  • Een deskundige, diverse en betrokken Raad van toezicht;
  • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed.

Interesse?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met: Rob Meijers, verenigingssecretaris, r.meijers@ivn.nl. Reacties voorzien van motivatie en CV kunnen tot uiterlijk 15 september 2019 worden verzonden naar vacatures@ivn.nl

*Privacy

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou aan IVN verstrekte cv en motivatie wordt door IVN bewaard gedurende een periode van
4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.