Op naar duizend Voedselbosjes

Uit diverse pilots weten we dat de animo voor Voedselbosjes groot is. Onze droom is om duizend Voedselbosjes aan te leggen, maar dat kunnen we niet alleen. We werken daarom slim samen met landelijke, regionale en lokale partners en leggen gaandeweg de regie voor nieuwe Voedselbosjes zoveel mogelijk lokaal. We volgen een beproefde aanpak die we kennen uit andere landelijke projecten.

Speerpunten in onze aanpak

  • Voedselbosjes zijn behapbaar

We houden de Voedselbosjes klein. Een Voedselbosje vraagt weinig onderhoud. Locaties doen een kleine eigen bijdrage. Daardoor zijn Voedselbosjes heel behapbaar.

  • Kleine en grote bossen

Binnen de Voedselbosjes blijven we zo dicht mogelijk bij de principes van een groot voedselbos. We zien het Voedselbosje als educatieve stapsteen naar een groot voedselbos en proberen waar mogelijk een verbinding te maken. Dit kan doordat de kinderen een groot voedselbos bezoeken of dat de voedselbosbouwer met zijn oogst naar de kinderen komt.

  • Aanleg in fasen

We realiseren de Voedselbosjes in fasen. In 2018 en 2019 zijn de eerste vier voorlopers geplant. In 2020 zijn pilotprojecten gestart en realiseren we ruim 25 nieuwe Voedselbosjes. De ervaringen uit deze pilots gebruiken we bij de opschaling en uitrol. In 2021 zijn we doorgegroeid naar 40 Voedselbosjes en in 2022 starten we met 50 nieuwe locaties. Stapsgewijs gaan we naar het duizendste Voedselbosje! We verplaatsen gaandeweg de regie naar lokale partijen en maken een do-it-yourself aanpak. 

  • Beproefd stappenplan

Alle locaties volgen een beproefd en up-to-date stappenplan. Daarin zijn de rollen en taken van alle betrokkenen helder. We streven naar regie van het lokale netwerk door Voedselboswachters op te leiden. Zo borgen we het gebruik en beheer van de Voedselbosjes. 

  • Communicatie

We realiseren de komende jaren landelijke activaties rond Voedselbosjes. De duizend Plantdagen en oogstfeesten hebben een grote PR-waarde. Via landelijke en regionale (online) media vertellen kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, boeren, ouders en vrijwilligers hoe de Voedselbosjes hun kijk op voedselproductie en gezondheid heeft veranderd.