Leren over Voedselbosjes

De Voedselbosjes zijn beleefbaar aan de hand van educatiemateriaal. Het educatiemateriaal is gericht op het leren kennen van het voedselbos en de planten erin, hoe deze verzorgd moeten worden, geoogst en uiteindelijk bereid. Het materiaal is gemaakt voor verschillende doelgroepen: kinderopvang, scholen, zorginstellingen. Bovendien worden buurtbewoners van het Voedselbosjes staat betrokken, zodat het Voedselbosje een ontmoetingsplek vormt en de sociale cohesie in de buurt versterkt.