Visie

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Ze voelen zich gezonder en gelukkiger. En gaan duurzamer om met hun leefomgeving. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven. Dit doen we thuis, in de achtertuin, in de wijk, op school, op het werk en in de Nederlandse natuur. 

Natuur is onze basis; we hebben de natuur nodig en zijn zelf onderdeel van de natuur. Een gezonde natuur en natuurcontact hebben positieve effecten op gezondheid van mensen, sociale cohesie, economie, veiligheid en vice versa. Deze wisselwerking werkt ook andersom, weinig contact met de natuur en een ongezonde leefomgeving hebben negatieve effecten op onze gezondheid en welzijn. Zorg voor de natuur is niet alleen van belang voor nu, maar ook voor onze toekomstige generaties.

IVN verbindt daarom mensen en natuur om zo:

  • Mensen te stimuleren te zorgen voor de natuur;
  • Mensen te inspireren tot duurzaam handelen;
  • Bij te dragen aan gezondheid, welzijn en geluk;
  • Mensen weer in contact met zichzelf te brengen.

<< Terug naar Natuur & Gezondheid