Sprekers

In de twee zalen op het terrein zullen de hele dag door lezingen plaatsvinden door inspirerende en getalenteerde sprekers zoals,  Nico de Haan, Ruud Veltenaar, Henk Manschot, Hilde Veenstra, Arnold van Vliet en Caspar Hallman.

 

Nico de Haan

Door de ogen van een vogelaar

Een lezing door Nico de Haan

Nico is een Nederlandse vogelkenner en vogelbeschermer. Als geen ander weet hij mensen te enthousiasmeren voor vogels. Nico heeft diverse boeken geschreven en bekend van TV en Radio, o.a. het programma ’Baardmannetjes’ en ’Vroege vogels’, is  Nico een ervaren spreker, verhalenverteller en echte entertainer. In september 2009 werd hij gekozen tot de meest inspirerende groene Nederlander.

Na bijna dertig jaar bij Vogelbescherming te hebben gewerkt startte Nico op 1 januari 2004 zijn eigen bedrijf: VogelkijkCentrum Nederland en werd hij benoemd tot ambassadeur van Vogelbescherming Nederland.

Ruud Veltenaar

Natuurinclusieve kringlooplandbouw | anders eten en boeren

Een inspiriment met Ruud Veltenaar

Met dit inspiriment neemt Ruud ons mee op expeditie door de 21e eeuw en schetst hij de 10 grootste uitdagingen van de mensheid en risico’s voor onze welvaart, ons welzijn en het voortbestaan van ons als soort. Ruud duidt en confronteert ons met de immense uitdagingen en wat we eraan kunnen en moeten doen. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, schaarse grondstoffen, watercrisis, klimaatmigranten. Verder zoomt Ruud nadrukkelijk in op de impact van de ecologische crisis op de toekomst van de natuurinclusieve kringlooplandbouw en gezond en ethisch verantwoord voedsel. Hoe houd je een rendabele landbouwproductie, rekening houdend met onze leefomgeving en binnen de grenzen van de planeet en haar ecosystemen?

Ruud Veltenaar is filosoof, TEDx-spreker, Progressor en best seller auteur van ‘Once Upon A Future’. Hij zet mensen en organisaties aan het denken over hun eigen toekomst in een snel en radicaal transformerende wereld.

Henk Manschot

Ecologie, creativiteit en hoop.

Pleidooi voor een nieuwe ‘wijsheid van de aarde’.
Een lezing door 
Henk Manschot

Wij leven in een tijd waarin mensen een steeds grotere impact hebben op de aarde en het klimaat. Nu wij een nieuwe toekomst moeten gaan uitvinden, gaan we ook anders denken over onze relatie tot de natuur. Staan we op een kruispunt in de ontwikkeling  van die relatie? In zijn presentatie wil Henk, aanknopend bij de ervaringen van IVN, vooruitkijken naar de toekomst, filosofisch en praktisch, en met het publiek in gesprek gaan over hoe de natuur ons daarbij kan inspireren. ‘Blijf de aarde trouw’ – het motto van de rebelse filosoof Friedrich Nietzsche – neemt hij daarbij als leidraad.

Henk Manschot is emeritus hoogleraar filosofie en ethiek van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij schreef  BLIJF DE AARDE TROUW. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie (vanTilt/Boom 3e druk).

Hilda Veenstra

Duurzaam zijn moet je durven

Een lezing door Hilda Veenstra

Duurzaamheid gaat over het behouden van de Aarde zodat wij mensen en andere soorten hier gezond, veilig en rechtvaardig kunnen leven. Voor een duurzame toekomst is het eerst en vooral belangrijk om te zorgen voor een goed werkend natuurlijk systeem. 

Tijdens de lezing Duurzaam zijn moet je Durven  deelt Hilda kennis, inspiratie en handelingsperspectief om thuis, in de samenleving en op je werk stappen te zetten op weg naar een bloeiende toekomst binnen de draagkracht van de aarde… als je durft. Het vraagt om een stevige dosis persoonlijke leiderschap, want de conclusie is: If it is to be, it is up to me.

Hilda Feenstra is auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’. Hoezo durven? Nou, er is best wel moed voor nodig om onder ogen te durven zien hoe we ervoor staan en wat de vooruitzichten zijn als we doorgaan op de huidige weg. Als dat in volle omvang tot je is doorgedrongen, is er durf voor nodig om nog te dromen van een betere toekomst. En ten slotte moet je het lef hebben om in actie te komen en voorop te lopen. Durf je je hoofd boven het maaiveld uit te steken en te zeggen: “Ik ga wat dóén!”

60 jaar IVN“Red de insecten!” Aan de slag voor meer biodiversiteit

Een lezing door Caspar Hallmann 

Ecoloog Caspar Hallman  promoveerde  cum laude aan de Radboud universiteit met zijn proefschrift ‘A tragedy of the common. Wild bird and insect decline in the current era'. Zijn onderzoek naar de achteruitgang van insecten heeft wereldwijd een grote impact gehad.

Samen met ander onderzoekers en gegevens van Sovon waarnemers toonde Hallmann aan dat de insectenaantallen in Duitse natuurreservaten vanaf 1989 met bijna 75 procent zijn afgenomen. Het artikel sloeg in als een bom en is door media in vele landen geciteerd. Onder meer in Nederland  heeft het geleid tot  ontwikkelingen om het tij voor de biodiversiteit te keren.

Caspar geeft in deze lezing een schets van zijn onderzoeksbevindingen en de ontwikkelingen die dit voor de biodiversiteit in Nederland heeft teweeggebracht. 

Ontdek de nieuwe applicatie van Nature Today

Een ontdekkingstocht met Arnold van Vliet

Arnold van VlietEen bont zandoogje, fluitenkruid, een steenmarter, er valt  zoveel te ontdekken in de natuur. Met de apllicatie ‘Nature Today’ kan je altijd en overal zien wat er in je directie omgeving te vinden is op ecologisch gebied. Arnold van Vliet neemt je mee in de wonderenwereld van deze nieuwe applicatie. Kennis van biologen en tienduizenden natuurliefhebbers wordt voor iedereen toegankelijk en geeft natuurbeleving een nieuwe dimensie.

Arnold van Vliet is bioloog en laat zien dat natuur overal om ons heen is. In elke straat, tuin en op elk balkon kom je fascinerende dieren en planten tegen waar schitterende verhalen over te vertellen zijn (zelfs het aantal doodgereden insecten op de kentekenplaat vertelt ons een interessant verhaal). De bijna veertigduizend verschillende planten- en diersoorten vormen daarbij een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie. Bron: Speakers Academy