Verslag Conferentie Groene Schoolpleinen in Nijmegen-Lent 20 juni 2018

Op groene schoolpleinen zijn kinderen aardiger voor elkaar, bewegen kinderen meer en zijn ze gezonder en gelukkiger. Tevens biedt een groen schoolplein een breed scala aan leuke mogelijkheden als buitenlokaal. Niet alleen voor natuurles, maar ook als context voor taal, rekenen en meer. Steeds meer scholen willen een groen schoolplein, maar er zijn ook een hoop vragen. Hoe kom ik aan financiering? Hoe ontwerp ik het beste een groen schoolplein? Op woensdag 20 juni organiseerde IVN Gelderland in samenwerking met de Bastei, het netwerk Gelderse NME-centra en gemeente Nijmegen een drukbezochte conferentie voor scholen die aan de slag willen met een groen schoolplein. 

Groene Schoolplein panel rob alving

Wethouder Grete Visser van gemeente Nijmegen, European Green Capital 2018 opende de dag met het onderstrepen van het belang om op jonge leeftijd veel in contact te komen met natuur: “Het zijn de kinderen van nu die uiteindelijk op moeten groeien tot natuurbewuste volwassenen.”. Daarnaast  gaf ze aan dat naast het welzijn van kinderen ook onder meer insecten meer kans krijgen door de realisatie van meer groen in de stad.

Linda IJmker, projectleider bij IVN en dagvoorzitter van deze conferentie benadrukte dat er steeds meer aandacht komt voor groene schoolpleinen. In een panelinterview kwamen de ervaringen van twee scholen aan bod die zelf al een groen schoolplein hebben.

Jan-Willem Helmink, directeur de Verwondering in Nijmegen-Lent en daarmee gastheer van de conferentie gaf nog een belang aan: “Uiteindelijk zie je hele blije kinderen, en dat is waar je het voor doet.”

Ook aanwezig in het panel was Indra Span, Procesmanager Natuur & Landschap van de Provincie Gelderland. Zij kwam met het grootste nieuws van de dag en kondigde tijdens de conferentie aan dat scholen vanaf het najaar een subsidie aanvraag van maximaal € 17.500-, kunnen indienen bij de Provincie Gelderland om zo de realisatie van groene schoolpleinen te stimuleren.

Groene Schoolplein plenair Rob Alving

Inspiratie en advies
Met workshops van Natuurcentrum Arnhem, IVN Natuureducatie, NME Plaza, Adviesbureau Beleef en Weet en het Netwerkbureau Buitenruimte kregen de ca. 70 deelnemers veel inspiratie en tips om hun eigen groene schoolpleinen te realiseren, gebruiken en onderhouden.

Download hieronder de tips van de workshopgevers en overige informatie.

Presentatie Plenair door Linda IJmker (IVN Gelderland)

WORKSHOP “HOE BEHEER EN ONDERHOUD IK EEN GROEN SCHOOLPLEIN?
Marja Wennemers – Adviseur Educatie bij Natuurcentrum Arnhem

Heel fijn een groener plein waar kinderen kunnen spelen, leren, ervaren, ontdekken, ontspannen… Maar wat brengt dit met zich mee aan onderhoud? Welke keuzes maak je bij het ontwerp waardoor jouw groene plein ook mooi en beheersbaar blijft? 

Meer informatielinks van workshop beheer en onderhoud Groen Schoolplein

Wat moet er wanneer door wie gebeuren? Een voorbeeld van een planning.


WORKSHOP “HOE KOM IK AAN FINANCIERING?” Harma Smit – Relatiemanager bij IVN

Vergroening van schoolpleinen kost natuurlijk ook geld. Vaak hebben scholen onvoldoende eigen middelen beschikbaar voor groene initiatieven. Hoe kunnen we voor groene schoolpleinen zorgen voor voldoende extra financiële middelen? Welke fondsen zijn er zoal? Wat zijn goede tips voor het benaderen van fondsen? Welke mogelijkheden zien jullie zelf? 

Groene fondsenwerving gezonde schoolpleinen
Vooraanvraag format jan 2018

De Provinciale regeling specifiek gericht op vergroenen van schoolpleinen wordt november 2018 verwacht. Tot die tijd zijn wellicht onderstaande provinciale subsidieregelingen te benutten.


WORKSHOP “SCHOOLPLEIN ALS GROEN KLASLOKAAL”
Marjon van der Steen – Natuurjuf bij NME Plaza

Je hebt (straks) een prachtig groen schoolplein. Waar haal je de tijd vandaan om van deze rijke leeromgeving gebruik te maken? En hoe organiseer je dat? Wat is de meerwaarde van een groen schoolplein voor het totale onderwijs? Want een groen schoolplein biedt meer kansen dan alleen buiten spelen. Groen betekent dat er dingen te beleven en leren zijn. Maar hoe koppel je de kansen die hier liggen aan je huidige onderwijssituatie zonder dat het meer tijd kost? In deze workshop krijg je handvatten hoe je methodes van natuur,maar ook taal en rekenen kunt uitpluizen op kansen voor buitenonderwijs. Dus vooral niet meer, maar wel anders!

Natuurjuf-De organisatie van een buitenles
Natuurjuf-Handout 20 GS Groep 1-8 Inspiratie
Natuurjuf-Materialenlijst Natuuronderwijs 2018
Natuurjuf-Opdrachten Groene Schoolpleinen Deelnemers 20 juni 2018

Natuurjuf-Quickscan Reflectie Buitenwerk

WORKSHOP “ONTWERPEN VAN EEN GROEN SCHOOLPLEIN”
Marleen van Tilburg – Ontwerper van “Tuinen die tot de verbeelding spreken”

Het ontwikkelen van een ‘Groen Schoolplein’ in zijn puurste vorm, is een prachtig avontuur! Hoe maak je nou aan de hand van jouw visie en de visie van de school op de ontwikkeling van kinderen en natuur, een inrichtingsplan voor jouw Groene Schoolplein? Tijdens de workshop geven we handen en voeten aan het proces van realisatie van een schoolpleinwaar ruimte is voor vrij spel, verwondering én educatie.

Workshop 20 juni Marleen van Tilburg

WORKSHOP “VRUCHTBARE SCHOOLPLEINEN: ERVARINGSGERICHT LEREN VAN DUURZAME VOEDSELKRINGLOPEN DOOR MOESTUINIEREN”
Annerie Rutenfrans - Adviseur NME en duurzaamheid Eigenaar van adviesbureau Beleef & Weet.

Een duurzame samenleving vraagt om burgers die bereid en in staat zijn om mede vorm te geven aan een circulaire economie. Kinderen kunnen het denken in kringlopen leren van ecologische processen in een school-moestuin. Bovendien is deze ervaring goed voor de gezondheid en voorde persoonlijke ontwikkeling. Verder vormt zo’n tuin een onuitputtelijke inspiratiebron en relevante context voor andere lessen, zoals rekenen, taal en wetenschap & techniek. Het opzetten van een tuin vereist wel maatwerk:een integrale visie en gedegen voorbereiding zijn belangrijke succesfactoren. Daarom gaan scholenin deze workshop, na een inleiding met succesvolle voorbeelden, zelf een plan maken voor een tuin aan de hand van hun wensen binnen de beschikbare ruimte, middelen en werkwijzen op school. Een waardevol hulpmiddel daarbij is de ‘beslisboom’ (te downloaden op www.beleefenweet.nl).

Vruchtbare schoolpleinen 2006 2018_Annerie Rutenfrans

VOORBEELDEN EN TIPS:

MEER HANDIGE TIPS:

Advies nodig? Neem contact op met een NME centrum bij jou in de buurt of IVN Gelderland.

LIJST VAN GELDERSE NME CENTRA:

 

Groene Schoolplein buiten rob alving