Voor ondersteuners

Lokale partijen zoals de gemeente, NME-centra, terreinbeherende organisaties en IVN-afdelingen kunnen het programma ondersteunen.

De gemeente

Gemeenten kunnen op meerdere manieren bijdragen aan het programma, bijvoorbeeld door het subsidiëren van het lesmateriaal, het inschrijfgeld en het bijscholen van vrijwilligers of door mede bekendheid te geven aan het programma. Op deze manier kunnen zij de natuur en het cultureel erfgoed binnen hun gemeente beter op de kaart zetten en bijdragen aan de instandhouding van de landgoederen.  

Andere ondersteuners

NME-centra kunnen het lesprogramma opnemen in het aanbod voor basisscholen. IVN-afdelingen, terreinbeherende organisaties en andere lokale (historische) verenigingen kunnen hun leden vragen het landgoed te ondersteunen in de uitvoering van het programma door hun expertise en ervaring te delen.

Wilt u meer informatie over Van Luchtkasteel tot Dassenburcht? Neem dan contact met ons op.