Over Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor leerlingen van groep 1 t/m 8 uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij school. Het programma biedt mogelijkheden voor landgoederen, gemeenten, scholen, NME-centra en vrijwilligersorganisaties om samen te werken aan de openstelling en vermaatschappelijking van landgoederen.

Creëren van maatschappelijke betrokkenheid

Het programma biedt kinderen de mogelijkheid om de natuur en het culturele erfgoed van de landgoederen te ontdekken en te leren waarderen. Bovendien genereert het programma positieve aandacht in de (lokale) media. Het landgoed en zijn bewoners kan zich daardoor een (nog) meer centrale en open plek aanmeten in de lokale gemeenschap. Kinderen, hun ouders en de gemeenschap leren wat er ‘achter het hek’ plaatsvindt. Er ontstaat meer inzicht in en begrip over de geschiedenis en de huidige situatie van het landgoed. Zo draagt het programma bij aan de instandhouding van de landgoederen in de toekomst.

Doorlopende leerlijn

De leerlingen maken kennis met allerlei facetten van een landgoed of buitenplaats, zoals de gebouwen, de bijzondere natuur, de (huidige) bewoners en hun voorouders, de landschapselementen en de functie van een landgoed in het verleden en het heden. Na voorbereidende binnenlessen op school bezoeken de leerlingen het landgoed in de buurt van de school voor buitenlessen. De landgoedeigenaar ontvangt de groepen en vertelt over de historie van het landgoed.  
 
De buitenlessen worden begeleid door (IVN) vrijwilligers en staan in het teken van het ontdekken van de natuur op het landgoed. De leerlingen bezoeken jaarlijks of één keer per twee jaar in combinatieklassen het landgoed. Door deze doorlopende leerlijn ontstaat een langdurige band tussen het landgoed, de school en de leerlingen

Lokaal maatwerk 

Ieder landgoed en buitenplaats is uniek. De kracht van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht zit dan ook in de lokale toepassing en uitvoering van het landelijke educatieprogramma. Op basis van de lessen uit de lesmap en de input van het landgoed stellen vrijwilligers een passend programma samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van het landgoed, de draagkracht van de vrijwilligers en de behoefte van de school. 

Organisatie

Landgoedeigenaren of –beheerders, vrijwilligers en scholen werken samen aan de uitvoering van het programma. Lokale partijen zoals de gemeente, NME-centra, terreinbeherende organisaties en IVNafdelingen kunnen het programma ondersteunen. 

IVN coördineert het programma landelijk en zorgt voor landelijke bekendheid en communicatie middels de website, nieuwsbrief, en door het organiseren van de jaarlijkse Landgoeddag waarbij deelnemers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, en leren van en met elkaar. 

folder Van Luchtkasteel tot Dassenburcht