Kom en ontdek!

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor kinderen van groep 1 t/m 8 uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij school. Het programma biedt mogelijkheden voor landgoederen, gemeenten, scholen, NME-centra en vrijwilligersorganisaties om samen te werken aan de openstelling en vermaatschappelijking van landgoederen.

Creëren van maatschappelijke betrokkenheid

Het programma biedt kinderen de mogelijkheid om de natuur en de materiele en immateriële sporen uit het verleden van het landgoed te ontdekken. Kennis over de natuur en het verleden zorgt ervoor dat kinderen met een kritische blik betekenis geven aan en waardering hebben voor het verleden, heden en toekomst.  

Het programma biedt bovendien voor het landgoed positieve aandacht in de (lokale) media. Het landgoed en zijn bewoners kan zich daardoor een (nog) meer centrale en open plek aanmeten in de lokale gemeenschap. Kinderen, hun ouders en de gemeenschap leren wat er ‘achter het hek’ plaatsvindt. Er ontstaat meer inzicht in en begrip over de geschiedenis en de huidige situatie van het landgoed. Zo draagt het programma bij aan de instandhouding van de landgoederen in de toekomst.

Doorlopende leerlijn

De kinderen maken kennis met allerlei facetten van een landgoed of buitenplaats, zoals de gebouwen, de bijzondere natuur, de (huidige) bewoners en hun voorouders, de landschapselementen en de functie van een landgoed in het verleden en het heden. Na voorbereidende binnenlessen op school bezoeken de kinderen het landgoed in de buurt van de school voor buitenlessen. De landgoedeigenaar ontvangt de groepen en al spelenderwijs leren de kinderen meer over de historie van het landgoed.  
 
De buitenlessen worden begeleid door (IVN) vrijwilligers en staan in het teken van het ontdekken van de natuur en het cultuur erfgoed van het landgoed. De kinderen bezoeken jaarlijks of één keer per twee jaar in combinatieklassen het landgoed. Door de doorlopende leerlijn ontstaat een langdurige band tussen het landgoed, de school en de kinderen. 

Lokaal maatwerk 

Er wordt gebruik gemaakt van een standaard landelijk educatieprogramma. Omdat ieder landgoed en buitenplaats uniek is, zorgen de vrijwilligers van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht er voor dat de buitenles past bij de geschiedenis en bijzonderheden van het landgoed. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van het landgoed, de draagkracht van de vrijwilligers en de behoefte van de school. 

Organisatie

Landgoedeigenaren of –beheerders, vrijwilligers en scholen werken samen aan de uitvoering van het programma. Lokale partijen zoals de gemeente, NME-centra, terreinbeherende organisaties en IVN afdelingen kunnen het programma ondersteunen. 

IVN coördineert het programma landelijk en zorgt voor landelijke bekendheid en communicatie middels de website, nieuwsbrief, en door het organiseren van de jaarlijkse landgoeddag waarbij deelnemers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, en leren van en met elkaar.

Accepteer cookies