Tuiny Forest
Natuur in de Buurt
maandag12apr2021

Wat zoemt er in jouw Tuiny Forest?

Doe in het weekend van 17 en 18 april mee met de Nationale Bijentelling en tel de bijen in jouw Tuiny Forest. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Het staat er namelijk niet goed voor met de bij. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen, wordt bedreigd. Daarom vragen we iedereen om mee te doen met dit jaarlijkse landelijke bijenonderzoek. En jij als trotse Tuiny Forest bezitter kan daar ook aan bijdragen!

Bijen enorm belangrijk

Bijen zijn ontzettend belangrijk, zij zorgen namelijk voor de bestuiving van planten. Maar liefst 80% van onze eetbare gewassen en 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Om in de gaten te houden welke soorten waar in Nederland voorkomen, en of die aantallen toe- of afnemen, is de Nationale Bijentelling opgezet.

Doe je mee?

Met jouw Tuiny Forest maak je je tuin bijvriendelijker, omdat de mix van inheemse planten insecten aantrekken. Neem er in het weekend van 17 en 18 april eens een kijkje en vul de aantallen in op het telformulier. Zo geef je de onderzoekers van de Bijentelling nog meer inzicht in de stand van de bij en help je de bij te beschermen.

De Nationale Bijentelling is een project van Naturalis, Natuur&Milieu, LandschappenNL en IVN Natuureducatie.