Partnergemeente Tiny Forest worden

Let op: de aanmelding voor partnergemeenten 2018 is gesloten. Medio maart 2019 is het weer mogelijk om je als gemeente aan te melden. Via de Tiny Forest nieuwsbrief houden we je op de hoogte. 

Zijn jullie als gemeente op zoek naar een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid? Dan biedt een partnership met het IVN programma Tiny Forest wellicht uitkomst. IVN Natuureducatie zoekt 24 partnergemeenten, die samen met ons 100 Tiny Forests gaan realiseren. In 2018 hebben wij 12 partnergemeenten geselecteerd en in 2019 selecteren we nogmaals 12 partnergemeenten.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Wat bieden wij gemeenten?

 • Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
 • Jouw gemeente wordt onderdeel van een landelijke beweging.
 • Begeleiding van een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde stappenplan per bos doorloopt.
 • 4 Tiny Forests realiseren binnen 3 jaar.
 • Cofinanciering voor vier Tiny Forests, dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
 • Minimaal 250 opgeleide kinderboswachters, de Tiny Forest Rangers.
 • Samenwerking met ons landelijk netwerk van vrijwilligers.
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2 opslag.

Wat vragen wij van de gemeente?

 • Als partnergemeente lever je voor de looptijd van het project een enthousiaste projectleider of beleidsmedewerker als vast aanspreekpunt voor de IVN-projectleider.
 • De enthousiaste projectleider en beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het afstemmen van de Tiny Forest plannen met alle interne afdelingen (beleid, beheer, bestemmingsplan etc.).
 • De gemeente stelt haar netwerk beschikbaar en helpt waar mogelijk met de werving van scholen en vrijwilligers.
 • De gemeente stelt alles in het werk om in november 2019 het eerste bos te planten.
 • De gemeente stelt 4 locaties voor de Tiny Forests beschikbaar die voldoen aan onderstaande criteria.*
 • De gemeente levert minimaal 50% cofinanciering voor de minibossen. Een Tiny Forest kost gemiddeld € 22.000,-.**
 • De gemeente is eindverantwoordelijk voor het beheer van de Tiny Forests en stelt samen met IVN en de school een beheerplan op voor de komende 10 jaar.
 • De gemeente is bereid om Tiny Forest te verankeren in de beheervisie en het (bomen)beleid.

* Criteria locatie Tiny Forest

 • De oppervlakte locatie is minimaal 250 aaneengesloten vierkante meter en is minimaal 4 meter breed.
 • Op de locatie kan de grond tot op 1 meter diepte worden bewerkt
 • De locatie ligt midden in een buurt en op loopafstand van een school of kinderopvanglocatie.
 • Het bos mag minimaal 10 jaar blijven staan, de bomen kunnen in die tijd 30 meter hoog worden.

**Kosten Tiny Forest

Het doorlopen van het stappenplan en de aanleg van één Tiny Forest kost € 22.000,- (inclusief informatiebord en buitenlokaal). De onderstaande tabel vergelijkt de kosten van een Tiny Forest met de kosten van veelvoorkomende plantsoenen in gemeenten. De kosten zijn gebaseerd op een plantsoen van 250 vierkante meter.

 

 

 

Aanleg

Participatie

Beheer
jaar 1 - 5

Totaal

1

Tiny Forest € 10.000 € 12.000 € 2.800 € 24.800

2

Vaste planten € 10.125 - € 8.000 € 18.125

3

Heester € 7.875 - € 7.000 € 14.875

4

Bosplantsoen

€ 5.625

-

€ 5.000 € 10.625

5

Ruig gras € 900 - € 400 € 1.300

6

Gazon

€ 394

-

€ 750

€ 1.144

Meer informatie en aanmelden

Medio maart 2019 is het weer mogelijk om je als gemeente aan te melden. Als eerste op de hoogte zijn? Meld je aan voor de Tiny Forest nieuwsbrief

Neem voor andere vragen of opmerkingen contact met ons op via: tinyforest@ivn.nl