Partnergemeente Tiny Forest worden

Samen met burgers werken aan klimaatbestendige buurten die bruisen van het leven? Doe mee met Tiny Forest!

Vorig jaar selecteerde IVN uit 55 aanmeldingen de eerste twaalf Tiny Forest partnergemeenten. Als Tiny Forest partnergemeente leg je samen met IVN, scholen en buurtbewoners drie Tiny Forests aan binnen je gemeentegrenzen. In november 2019 planten we het eerste minibos en in november 2020 de volgende twee. De tweede en laatste aanmeldronde voor twaalf nieuwe gemeentepartners is nu gesloten. Medio mei maken we de selectie bekend. 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. 

Wat bieden wij gemeenten?

 • Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan (download) per bos doorloopt.
 • € 22.500 cofinanciering (€ 7.500 per Tiny Forest) voor de realisatie van drie Tiny Forests, dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
 • Begeleiding van de scholen in jouw gemeente om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles volgens het stappenplan voor scholen (download)
 • Inzet van het netwerk ten behoeve van de werving van vrijwilligers;
 • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven;
 • Begeleiding bij het opstellen van een beheerplan met gemeente, buurtbewoners en gemeente. Dit plan regelt en waarborgt de instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg. IVN helpt bij het opstellen van het beheerplan (download), maar is geen onderdeel van de uitvoering.
 • Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2-opslag.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte hovenier. Alle komende Tiny Forests worden aangelegd door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers;
 • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van de gemeente?

 • Een projectleider als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week) die de randvoorwaarden voor 3 Tiny Forests regelt (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera);
 • Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest.
 • Alles in het werk te stellen om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN drie geschikte locaties voor de drie Tiny Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest (download).
 • Alles in het werk te stellen om in november 2019 het eerste bos aan te planten en het tweede en derde bos in november 2020.
 • € 37.500 cofinanciering (€ 12.500 per Tiny Forest) voor de realisatie van drie Tiny Forests.*
 • Eindverantwoordelijk te zijn voor het beheer van de Tiny Forests en samen met IVN, de initiatiefnemer en de school een beheerplan (download) op te stellen voor de komende 10 jaar.
 • De Tiny Forests te verankeren in het (bomen)beleid;
 • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen;
 • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling;
 • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.
 • Intentie van de betrokken wethouder om samen met de regiodirecteur van IVN voor 30 juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst (download) te ondertekenen.

*Kosten Tiny Forest

Het doorlopen van het stappenplan en de aanleg van één Tiny Forest kost € 22.000. Voor partnergemeenten Tiny Forest geldt een gereduceerde prijs van € 20.000 per Tiny Forest. De begroting voorziet in het opstellen van een beheerplan, maar niet in de uitvoering daarvan.

Stap Onderdeel Personeel Materiaal Inhuur Subtotaal
1 Projectteam vormen € 1.500 - - €1.500
2 Locatie vastleggen € 1.000 - - €1.000
3 Betrekken buurt en school € 2.500 - - € 2.500
4 Planten bos € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 10.000
5 Bosbeheer en buitenles € 500 € 500 € 500 € 1.500
6 Educatie, gebruik en beleving € 1.000 € 2.000 € 500 € 3.500
7 Communicatie en PR € 1.000 € 1.000 - € 2.000
  Totaal regulier       € 22.000
  Korting voor partnergemeenten       - € 2.000
  Totaal partnergemeenten       € 20.000

Voorbeeldbegroting Tiny Forest (200 – 300 m2), indien de ondergrond gras is. Als ondergrond tegels of asfalt is, wordt het duurder.

Tijdpad selectie partnergemeenten

Datum  Mijlpaal
18 maart 2019 Aanmeldingen partnergemeenten open
26 april 2019  Aanmeldingen partnergemeenten dicht
14 mei 2019 Belronde short list partnergemeenten
20 mei 2019 12 gemeenten informeren dat zij partner zijn geworden
23 mei 2019 Persbericht en externe communicatie over 12 geselecteerde partnergemeenten
23 mei - 30 juni 2019 Ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten 12 partnergemeenten door wethouders en regiodirectie IVN

Meer informatie en aanmelden

Van 18 maart tot en met 26 april 2019, 17.00 uur was het mogelijk om je als gemeente aan te melden. De aanmeldingen zijn nu gesloten. Medio mei maken we de selectie bekend. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via: tinyforest@ivn.nl.