Tiny Forest
Natuur in de Buurt
woensdag28feb2018

Tiny Forests zijn goed voor de biodiversiteit

(for English, see below)

Tiny Forests zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. IVN bracht dit idee naar Nederland.

In 2015 werd Het Groene Woud in Zaanstad aangeplant, het eerste officiële Tiny Forest: 600 bomen verdeeld over 40 soorten. Het nabijgelegen Gouwse Bos werd het tweede “Tiny Forest”, opgezet volgens een iets andere filosofie dus formeel geen Tiny Forest. Hier werden ook besdragende struiken en planten ingezaaid. De namen werden gegeven door basisschoolleerlingen, die de bosjes ook hebben geadopteerd.

Jaarrond onderzoek naar biodiversiteit

Inmiddels zijn er al zeven Tiny Forests in Nederland aangeplant. Met het succes van de Cruyff Courts en de Krajicek Playgrounds in het achterhoofd wil IVN in enkele jaren tijd verspreid over heel Nederland meer dan honderd van dit soort minibosjes aanplanten. De vraag daarbij is wel of deze bosjes doen waar ze voor bedoeld zijn: het vergroten van de biodiversiteit. Daarom is in 2017 gedurende het hele jaar in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) bracht elke maand met behulp van vrijwilligers de biodiversiteit in de bosjes in kaart. 'Dit was nog nooit eerder gedaan,' zegt projectleider Fabrice Ottburg van WENR. 'Het Groene Woud is het eerste Tiny Forest ter wereld dat jaarrond is onderzocht op de voorkomende flora en fauna.'

Uit het onderzoek blijkt dat zowel in Het Gouwse Bos als in Het Groene Woud de biodiversiteit hoger ligt dan in nabijgelegen referentiebossen. Dat geldt zowel voor het aantal soortgroepen als voor het aantal individuen. Groene Woud en Gouwse Bos dragen dus beide bij aan de biodiversiteit van de omgeving. 'Dat allerlei soortgroepen de bosjes hebben weten te bereiken is overigens mede het gevolg van het feit dat ze zich bevinden in een park, waar al natuur is,' zegt Fabrice Ottburg. Hij is benieuwd hoe zulke bosjes zich ontwikkelen als ze in een meer stedelijke omgeving worden aangelegd. En uiteindelijk wil hij ook kijken wat het effect ervan is op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de warmtehuishouding in de directe omgeving, en op het waterbergend vermogen.

Klik hier voor het rapport ‘Tiny Forest in Zaanstad’.

Elke buurt zijn eigen minibos

Inmiddels zijn er al zeven Tiny Forests in Nederland aangeplant. Met het succes van de Cruyff Courts en de Krajicek Playgrounds in het achterhoofd wil IVN de komende jaren elke buurt in Nederland zijn eigen minibos geven. Tijdens de Tiny Forest conferentie op 7 februari 2018 kwam deze droom opeens een stap dichterbij. Nicolette van Dam en haar cameraploeg verraste initiatiefnemer Daan Bleichrodt van IVN met een extra bijdrage van de Postcode Loterij van € 1.850.000. De komende drie jaar wil IVN daarmee honderd Tiny Forests in Nederland realiseren samen met buurtbewoners en basisschoolleerlingen.

Urban tiny forests are good for biodiversity

Wageningen Environmental Research (WENR) did research into the biodiversity of Tiny Forest with the help of volunteers. Read the summary and the full report here.

Foto: Jessica de Lepper