Tiny Forest
Natuur in de Buurt
donderdag15aug2019

Tiny Forest voor buurtcohesie in Saendelft

Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Dat ervaart Lenie Rademaker-de Vries, projectleider Groene Buurten in de praktijk: ‘Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek, vooral dat laatste is in een nieuwe wijk als Saendelft-West van groot belang.’

Kan je wat vertellen over het Tiny Forest in Saendelft?

‘Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, in het bos staan zo’n 600 bomen verdeeld over circa 40 boomsoorten. Zaanstad had met een Tiny Forests in het Darwinpark al de primeur voor Nederland te pakken. Met het Tiny Forest in de Assendelftse wijk Saendelft staat de teller sinds maart 2019 op twee. Een volgende subsidieaanvraag (juli 2019) vanuit Zaanstad voor nog drie Tiny Forest is inmiddels een feit.

Saendelft is een nieuwbouw Vinexwijk met ruim zestienduizend inwoners en nog maar weinig sociale cohesie. Het Sociaal Wijkteam en de gemeente kozen ervoor om met de expertise van IVN een Tiny Forest aan te leggen zodat de buurt een gezonde boost kreeg. De buurtcommissie ontving hiervoor een subsidie, het Tiny Forest werd geadopteerd en aangelegd door de leerlingen van basisscholen IKC de Oceaan en OBS De Meander. Het Tiny Forest wordt dus gedragen door de gemeente, de buurt, de scholen en het Sociaal Wijkteam. Hierdoor ontstaat bij jong en oud een gevoel van verantwoordelijkheid voor openbare ruimte. Leerlingen zijn beurtelings kinderboswachter: zij herstellen, tellen en vertellen in het minibos. Elk kind dat het bos mee aanplantte heeft ook zijn eigen boom.’

Wat is volgens jou de meerwaarde voor de wijk?

‘Naast de broodnodige vergroening, creëer je met een Tiny Forest ook maatschappelijk bewustzijn. Van de ruim zestienduizend bewoners van Saenendelft is bijna 40 procent jonger dan vijfentwintig jaar. Bij hen ontbrak het vaak aan maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. Het Tiny Forest zorgt voor een stap naar maatschappelijke cohesie. Buurtbewoners ontmoeten elkaar nu veel vaker en er is sociale controle ontstaan. De buurt krijgt verantwoordelijkheid en groeit naar elkaar toe. De jongeren vanuit de basisschool leren verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen woonomgeving. Wij hopen hiermee dat vandalisme in de buurt daalt.’

Worden er veel activiteiten in het Tiny Forest georganiseerd?

‘De scholen benutten het Tiny Forest voor natuuronderwijs. Leerlingen bestuderen er de fauna en leren er spelenderwijs over de natuur. Inmiddels weten ze bijvoorbeeld dat insectenpoep als mest voor het minibos kan dienen. Verder wieden ze er onkruid en verwijderen ze zwerfvuil. Ook de buurt helpt twee maal per jaar bij het onderhoud. Buurtbewoners en jongeren organiseren verder nog natuurspelen en komen zo ook samen. Met burendag op 28 september wordt naast het Tiny Forest een wereldbarbecue georganiseerd.’

Wat is de leukste anekdote uit het Tiny Forest tot dusver?

‘Ik mailde een keer naar een schooldirecteur met de boodschap dat het onkruid in het Tiny Forest dringend gewied moest worden. De directeur legde me heel rustig uit dat het om koolzaad ging dat was gezaaid om de biodiversiteit te bevorderen. Zo zie je maar: iedereen leert van een Tiny Forest!’