Tiny Forest
Natuur in de Buurt
donderdag10sep2020

Mooie financiële bijdrage biodiversiteitsfonds voor Tiny Forest bedrijventerrein Wapenveld

Werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger met natuur in de buurt. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Wapenveld gaat daarin nu een grote slag worden gemaakt.

Dit met dank aan het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innnovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat ons een flinke financiële bijdrage heeft gegeven voor onder ander de aanleg van een Tiny Forest op dit terrein in Wapenveld. Daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook trots op, want van de maar liefst 130 ingediende groene initiatieven, konden er slechts acht worden gehonoreerd.

Overgaan op vergroening

Terwijl natuur op dit moment voor bedrijventerreinen nog een bijzaak lijkt te zijn, is het wel hoog tijd dat daarin verandering komt. Zo ligt juist op deze terreinen (Nederland telt maar liefst 4.000 bedrijventerrein, die ruim 1100 km2 beslaan) een enorme potentie voor natuurherstel. Bovendien zijn werknemers, zo blijkt uit allerlei onderzoek, productiever en kunnen ze zich beter concentreren met natuur in de buurt. Voor bedrijven zou dit dus dé drijfveer moeten zijn om over te gaan op vergroening!

Bedrijventerreinen die bruisen

Met het project ‘Bedrijventerreinen die bruisen’ slaan burgers, bedrijven, natuurorganisaties en lokale overheden de handen ineen. Zo wordt op het bedrijventerrein in Wapenveld een divers, inheems natuurgebied van 1500 m2 aangelegd. Dit betreft een Tiny Forest – een dichtbegroeid, inheems bos – van 600 m2 en een bloemrijk grasland van 500 m2. Daarnaast wordt ingezet op natuurbeleving en buiten werken. Zo worden medewerkers van het bedrijventerrein betrokken bij de inrichting van het natuurgebied en volgen ze korte trainingen in buiten werken, bosbaden, biodiversiteit monitoring en het effect van de natuur op de gezondheid.

Meer weten over Tiny Forest

Zie ook: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds