Tiny Forest
Natuur in de Buurt
dinsdag10mrt2020

Het eerste Tiny Forest van Engeland is een feit!

Vorige week hebben Earthwatch en Witney Town Council het eerste Tiny Forest van Engeland gerealiseerd. Vol enthousiasme plantten kinderen zo’n 600 inheemse bomen in Witney, Oxfordshire. 

De organisatie Earthwatch Europe creëert (participatie)programma’s over de natuur voor jong en oud. En wat past daar beter bij, dan een Tiny Forest? Samen met IVN brengen ze het concept naar Engeland. Maria Pontes van Earthwatch legt uit waarom én hoe ze dit willen doen. 

Wat doet Earthwatch?

''Earthwatch zet zich actief in voor natuurparticipatie, educatie en onderzoek. In al onze programma’s betrekken we burgers, scholieren en bedrijven door ze mee de natuur in te nemen en aan dingen zoals biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit te laten meten. Deze gegevens gebruiken wij dan weer om wetenschap te bedrijven. Zo worden onderzoekers door zowel jonge als oudere doelgroepen via dezeparticipatieprogramma’s geholpen. Deze participatieprogramma’s worden ook regelmatig door Engelse basisscholen gebruikt. Een voorbeeldopdracht is dat kinderen waterkwaliteit kunnen onderzoeken (zie Fresh Water Watch). De kinderen stoppen het water in buisjes en kijken hoeveel nitraat en fosfaat er in het water zit. Hierdoor leren de kinderen op een wetenschappelijke manier hoe vervuild het water is. 

Tiny Forest Engeland

Tiny Forest in Engeland

In Engeland zijn er veel initiatieven op het gebied van natuurparticipatie. Wat we echter missen, is een Tiny Forest. Onze collega, Victor Beumer, kent IVN en hoorde over dit concept. Hij werd al gauw enthousiast, omdat het onderwerp en de manier van werken nauw bij Earthwatch aansluit. Op dit moment is Engeland druk in de weer om zich aan de klimaatverandering te kunnen aanpassen. Vaak worden bomen echter op een verkeerde manier geplant en niet goed onderhouden. Tiny Forest is hierom een goed alternatief, kijkend naar het succes in andere landen. Mensen leveren een bijdrage aan het planten en de nazorg van het bos. Daarnaast kan de biodiversiteit en de CO2 vastlegging ervan gemeten worden zodat de voordelen voor alle betrokkenen zichtbaar worden.

Tiny Forest checklist

Wij kijken erg uit naar de samenwerking met IVN, want we hebben eenzelfde visie en onze manier van denken lijkt erg op elkaar. Daarnaast bestaat er nog geen Tiny Forest in Engeland, dus kunnen we de hulp en kennis van IVN goed gebruiken. IVN zal bij het planten van onze eerste drie Tiny Forests aanwezig zijn, zodat de methode goed overgenomen wordt. We houden ons bij het opzetten van een Tiny Forest aan een checklist die IVN heeft opgesteld. We zijn nu nog in overleg met andere organisaties die ons willen steunen. Vervolgens gaan we inventariseren welke typen Tiny Forests het best  bij de Engelse grondcondities en boomsoorten past. 

Scholen betrekken bij de natuur

We zouden graag scholen willen uitnodigen om mee te helpen met het planten van het bos, maar in eerste instantie zullen we ons richten op het betrekken van bedrijven and landeigenaren in de stedelijke omgeving. Stap voor stap proberen wij ook Engeland vol te krijgen met Tiny Forests!''