Tiny Forest
IVN
dinsdag17mrt2020

Eerste Tiny Forest op Belgische bodem aangeplant in Schoten

Toch af en toe een sprankeltje goed nieuws. Op 13 maart 2020 werd het allereerste Tiny Forest ® aangeplant op de gronden van de Schotense school Campus Kajee. Het is een project dat ertoe moet bijdragen dat kinderen en buurtbewoners boseducatie in de eigen achtertuin kunnen ervaren.

Een Tiny Forest is een 200 m² groot inheems bos waarbij 600 bomen en struiken worden aangeplant. Dat is een heel dichte bezetting in vergelijking met traditionele bosbouw. De zgn Miyawaki-methode is echter een beproefde variant van bos-aanplant, waarbij ook compost aan de bodem wordt toegevoegd. Hierdoor groeit het bos razendsnel en vormt het na enkele jaren een bos dat anders decennia nodig heeft om eenzelfde houtvolume te bereiken.

Schoten

Walter Brat, de Schotense schepen voor milieu en duurzame ontwikkeling, is blij dat het IVN-Nederland en Goodplanet zijn gemeente hebben uitgekozen om het eerste Tiny Forest ® in te richten. "We volgen als lokaal bestuur ook de internationale tendensen inzake milieu- en natuureducatie en de SDG's op, en merkten dat dit project een hele dynamiek in gang kan zetten tussen alle betrokkenen die op het terrein bezig zijn met jongeren en natuur & bos. Dankzij Campus Kajee konden we ook snel inspelen op de vraag van IVN om een terrein te vinden waar voor Vlaanderen een demomodel of "de standaard" kon ingericht worden. Met de hulp van enkele aannemers, de milieuraad, de Bosgroep Antwerpen-Noord, het Regionaal Landschap De Voorkempen, Igean en de sociale werkplaats Noordheuvel hebben we op korte termijn dit Tiny Forest  kunnen realiseren.

“Het demomodel is nodig, want overal zie je in Vlaanderen projecten die deze geregistreerde naam gebruiken maar niet de strenge criteria en kwaliteitseisen van een echt Tiny Forest ® opvolgen”, aldus schepen Brat.

Het Wonderbos Campus Kajee - de naam die de scholieren samen bedachten - zal straks een uniek labo worden om onderzoeksprojecten te doen over temperatuur, bosbodem, fauna en flora en inventarisaties van bosvogels. Een ploeg Rangers zal waken over het bos, gecoacht door Goodplanet.

Maar het Tiny Forest®  is ook toegankelijk voor alle andere scholen uit de omgeving en voor de buurtbewoners van de Vereniging Schotenhof/Koningshof die het peterschap van dit bos op zich namen.

Woon je in België? Zo ga je aan de slag met jouw Tiny Forest.